MODERNASTE PENDELTÅGSSTATIONEN INVIGS I VEGA

0
381

Pendeltågstationen Haninge projektDen nya pendeltågsstationen i
Vega blir navet i den snabbt växande
stadsdelen. Det kommer att
gå snabbt och smidigt att ta sig
till och från Stockholm city. Den
5 maj tas det första spadtaget.

En spännande framtid väntar de
boende i den nya och expanderande
stadsdelen Vega. Det är
sannerligen inte varje dag som
en ny pendeltågstation ser dagens ljus.
Tankar kring pendeltågstationen HaningeSenast det hände var 2006, då Årstaberg
mellan Södra station och Älvsjö invigdes –
nära nio år sedan.
Och nu är turen kommen till Vega.
De flesta stationer i pendeltågsnätet är av
betydligt äldre datum än den som nu ska
byggas.

Finns det något som är annorlunda
när man bygger nytt idag?
– Vi har varit noga med att det ska finna
ett bra samarbete med övrig trafik och det
ska vara lätt att ta sig fram också för cyklister
och gående. Tillgängligheten, att man
ser helheten är nog en fördel, säger Eva
Lexén, vice projektledare från Trafikverket,
ansvariga för bygget i nära samarbete med
Haninge kommun och SL.
Även Fredrik Landstorp på SL pekar på
den ökade tillgängligheten som en viktig
faktor. Busstorget finns utanför entrén,
dubbla rulltrappor, bekväma anslutningar
för gående och cyklister med cykelparkering
nära entrén, 200 parkeringsplatser och
bra p-platser för funktionshindrade nära
stationen.
– Vi har fokus på att underlätta för bussar,
cyklister och gående. Många gamla stationer,
som exempelvis Huddinge, innebär
ofta att det är trappor, tunnlar och en krånglig
väg fram för resenärerna, säger han.
Tidplanen håller än så länge, första spadtaget
tas enligt plan.
Ett litet orosmoln finns dock, det handlar
om grundläggningen.
– Det finns mycket lera, grundvattnet är
högt här och det gäller hela området. Det
påverkar stabilitetsförhållandena så det
krävs en stadig grundläggning, möjligen
kan det påverka tidplanen, säger Eva Lexén.

I JANUARI 2019 ska stationen vara färdigbyggd
om allt går som det ska. Då kommer
cirka 4 200 människor att kliva på tåget
på stationen Vega och cirka 23 000 personer
passera stationen i båda riktningarna. Resan
mellan Vega och Stockholms central beräknas
bli cirka 25 minuter och till Handen och
därmed Haninge centrum handlar det om
fem minuter.
Vega är upptagningsområde men det kommer
också att gå matarbusssar från Kolartorp,
Kvarntorp, Norrby och Norrby gärde. Bussförbindelser
kommer även att finnas mot
Skogås, Farsta och Haninge Centrum.

I TRAFIKVERKETS UPPDRAG ingår
också att anlägga en ny trafikplats.
Trafikplats Vega blir en ny anslutning till
väg 73, där trafiken kan slussas ut till motorvägen.
På så sätt ökar också, enligt planerna,
tillgängligheten och trafiksäkerheten
för gående och cyklister.
Klockan 11.00 torsdagen den 5 maj i
Vega är den exakta tidpunkten då det symboliska
första spadtaget ska tas.
Mehmet Kaplan (MP), bostads-, stadsutvecklings-
och it-minister i Sverige finns på
plats med spaden i den ena handen och ett
invigningstal i den andra.
Även Trafikverkets regiondirektör Helena
Sundberg, kommunstyrelsens ordförande i
Haninge Meeri Wasberg (S), ordförande i
Haninge trafiklandstingsråd Kristoffer Tamson
(M) och projektledaren Gunnar Hammar
kommer att tala.
Ytterligare ett 100-tal inbjudna gäster
kommer att möta upp i Vega för starskottet.
– Vi hoppas att allmänheten också kommer
att finnas representerade vid det första spadtaget,
säger Eva Lexén från Trafikverket.

Text: Håkan Söderberg
Illustrationer: Arkitekthuset