Mölndalsbostäder – Vi accelererar nu rejält med nya bostäder

0
394

Nya bostäder är en mycket
viktig del av förnyelsen av
Mölndals innerstad. Totalt
handlar det om 600 bostäder
varav Mölndalsbostäder står
för drygt 200 toppmoderna
hyresrätter.

Mölndalsbostäders del i
förnyelsen handlar
framför allt om
kvarteret Hajen,
som med sitt 16 våningar höga
punkthus onekligen blir ett av
innerstadens landmärken.
Kvarteret i sin helhet har
stort fokus på folkliv, rörelse
och puls, mycket tack vare det
nya stadsbiblioteket, som nu är
på plats, men också tack vare det
kraftiga tillskottet av bostäder.
– Vi accelererar nu rejält med nya
bostäder i Mölndals innerstad, säger
Mats Andersson, fastighetsutvecklingschef
på Mölndalsbostäder.
102 av bolagets totalt 198 lägenheter i
kvarteret är redan klara och inflyttade.
Övriga blir färdiga för inflyttning under
våren.
– Det har varit ett oerhört stort intresse
för våra hyresrätter, ett par hundra sökande
på varje lägenhet. Och de som nu flyttar in
är en salig blandning av människor. Alltfrån äldre som säljer sina villor till yngre
barnfamiljer och ungdomar födda på 90-talet.
Det är en spännande åldersspridning
som bidrar till den dynamiska innerstad
som vi eftersträvar, säger Mats Andersson.
Det är ingen tvekan om att nya Mölndals
innerstad med sitt kanonläge vid E6 och
en av Västtrafiks större knutpunkter har
en stark attraktionskraft. Och inte bara
för boende, även kvarterets butiks- och
kontorslokaler fylls nu med liv. Det blir ett
rikt utbud av butiker och serveringar i gatuplanet,
dessutom en blandning av verksamheter
och kontor på plan två.

Några hyresgäster är redan på plats,
berättar lokaluthyraren Peter Olsson.
Brödbutiken Gateau intog sina lokaler i
delikatesstråket redan våren 2017. Även
Capio vårdcentral är på plats och Specsavers
flyttar in nu i dagarna.
Flera är nu på ingång. Bland andra
Steinbrenner & Nyberg som öppnar konditori
under våren. Lidl flyttar in i sommar.
Mycket är nu uthyrt men än finns det
någon enstaka butikslokal ledig samt
några större kontorsenheter kvar att hyra.
– Det känns skönt att vi nu börjar närma
oss målet. Att bygga ett helt nytt kvarter
i en stadsmiljö som ska fungera under
hela byggtiden är naturligtvis en stor utmaning.
Det är ett minst sagt komplext
projekt av skarp kaliber. Och att nu kunna
se det fina resultatet, det moderna, fräscha
uttrycket med levande tegelfasader,
mycket ljus och mycket glas, känns fantastiskt
härligt, säger Mats Andersson.
Men Mölndalsbostäders bidrag till innerstadsförnyelsen
slutar inte med kvarteret
Hajen. Under våren påbörjas rivningsarbetet
av de nuvarande bostäderna i kvarteret
Gråsejen utmed Bergmansgatan.Direkt
startas sedan bygget av två nya huskroppar,
3 och 5 våningar höga med tillsammans
106 hyreslägenheter. Det blir dessutom butikslokaler
i gatuplan. Inflyttning beräknas
kunna påbörjas hösten 2019.
Bergmansgatan kommer att smalnas
av och om några år att vara en livfull
shoppinggata av innerstadskaraktär med
både bostäder och butiker.
– Målsättningen med hela förnyelsen
har varit att tillsammans med övriga aktörer
skapa en levande och dynamisk innerstad
med pulserande stadsliv, dygnet runt.
Och det ser vi nu växa fram, konstaterar
Mats Andersson.
– Det blir faktiskt en ny stad som samtidigt
behåller något av sin unika småstadsidyll.
Det känns fantastiskt roligt.

Text: Per-Åke Hultberg
llustrationer Fredblad arkitekter