Näringsliv och kommun har gemensamt mål i Arena Huddinge

0
373

Huddinge kommun hade förra
året den näst bästa tillväxten av
alla kommuner i Stockholms län.
Hela tio-i-topp-listan visar att 7
av Stockholms läns 10 toppkommuner
ligger på Södertörn.

Topp-placeringarna visar att vi har
en stabil tillväxt i regionens företag,
säger Daniel Dronjak, kommunstyrelsens
ordförande i Huddinge. Vi
ser också ett ökat intresse bland företag
att etablera sig här.
Ett av många verktyg för ett välmående
näringsliv är att samarbetet mellan kommunen
och dess företagare fungerar på
ett bra sätt. I Huddinge finns Arena Huddinge
med just det syftet.

– Arena Huddinge är just vad namnet
säger, en mötesplats för tankar, kunskapsutbyte
och dialog, förklarar Edward Howard,
vd för Arena Huddinge. I styrelsen
sitter representanter för både kommunen
och kommunens företagare där näringslivet
har majoriteten.
Edward Howard understryker att Arena
Huddinge inte är en organisation för
affärer i sig, utan snarare ett forum för
kommunens utveckling.
– Vi vill skapa och underhålla en rak
och förenklad kommunikationsväg mellan
tjänstemän, politiker och näringsliv,
säger han. Engagemanget i det lokala näringslivet
ökar intresset för investeringar i
Huddinge.
Arena Huddinge grundades 2005 och
bestod då av framför allt stora investerare
som hade gemensamma intressen bland
annat när det gällde att hålla tempot i
Huddinges tillväxt. Idag kommer medlemmarna
från olika delar av näringslivet
– från kommun till storbolag, bank och
finans, mellanstora aktörer inom diverse
branscher och mindre entreprenörer.
Förra året fick Arena Huddinge 16 nya
medlemmar och därmed ett än bredare
kompetensnätverk.
– Vi arbetar för personliga möten.
Människor som annars inte möter varandra
till vardags, men vars arbeten ofta påverkar
varandra får en naturlig samtalsplats
när vi har våra sammankomster.
– Vad händer i mellanrummet? Här
kan vi fånga upp sådant som annars lätt
hamnar utanför de vanliga processerna,
säger Edward Howard och ger ett exempel.

När ett byggföretag bygger ett nytt bostadskomplex
och vill ha kommersiella
lokaler i bottenplan kan man mycket väl
möta en presumtiv intressent här som annars
inte skulle känna till vad som var på
gång och man når en bättre samhällsplanering.
Arena Huddinge håller frukostmöten
några gånger per år, arrangerar events
och samarbetar även med skolan för att
underlätta kontakt mellan lärare, elever
och företag. Ett uppskattat årligt event är
Ung & Företagsam där man stödjer elever
genom att anordna eventet Arena Huddinges
Riskkapitalister.
– Förra året var vi med i Almedalen
och tack vare vår gemensamma plattform
kunde flera mindre företag vara med som
annars skulle avstått att åka av kostnadseller
logistikskäl.
– Här frågar vi vad som är bäst för
Huddinge, inte i första hand ”what´s in it
for me”, säger Edward Howard.
Närmast på dagordningen står Huddinge
Enterprize – en galakväll den 31
mars då det delas ut priser till årets mest
framstående personer, organisationer och
företag inom det lokala näringslivet.