NATUREN SKA INTE PÅVERKAS I ONÖDAN

I RANKHUSOMRÅDET planeras nu
för ett helt nytt bostadsområde
i ett naturnära område
nära Mälaren.
– Här ska du kunna bo utan
att behöva bilen, säger planarkitekt
Theodor Andrén.

Rankhusområdet har gångavstånd
till Kungsängens centrum och används
i dag som strövområde och
för klättring vid Ryssviken. Alla de naturnära
fördelar som finns där, vill man
bevara för framtida boende.
Från första spadtaget till dess att sista
spiken sitter i kommer det att ta femton år
och här planeras för 2 900 bostäder som
börjar byggas 2021.
– Planen ska hålla i hundra år och därför
är vi noga med att sätta detaljerna redan
nu. Befolkningen har ökat i Upplands-Bro
de senaste tre-fyra åren och när vi växer
måste det ske på ett kontrollerat sätt, säger
Theodor Andrén.
Här är tanken att det ska finnas en variation
av bostäder; flerbostadshus, radhus
och småhus som upplåtes både med
hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. När
området är fullt utbyggt kommer 7 000
invånare att kunna bo där – en fördubbling
av Kungsängens befolkning.
– Ett område där det finns en blandning
av bostäder attraherar många fler.
När vi planerar ser vi framför oss barnfamiljer
som gärna vill bo nära vattnet och
naturen, säger Theodor Andrén.
Redan i första etappen byggs infrastrukturen
upp och det planeras för skolor,
förskolor, sporthall, handelsplats och
kollektivtrafik.
– När de första flyttar in, ska vägar och
kollektivtrafik fungera, säger Theodor
Andrén.

Samtidigt ligger området på gångavstånd
till Kungsängen centrum och det är
lätt att ta sig in till centrala Stockholm.
Rankhusområdet är kuperat och ligger
på en platå över vattnet. Det kräver en del
tankearbete var olika hustyper passar in,
så att det samtidigt inte påverkar naturen
i onödan.
– Självklart kommer vi att bygga en
strandpromenad som gör de vackra, klättervänliga
klipporna tillgängliga för fler
och som binder ihop området med
Kungsängen, säger Theodor Andrén.
Två stora parkstråk planeras också där
det finns plats för rekreation och som
samtidigt bevarar den biologiska mångfalden.
Södra parkstråket kommer att
sträcka sig från Gröna dalen i väster till
Kungsvägen i öster.
I Upplands-Bro arbetar planarkitekten
tätt tillsammans med den som har exploateringsansvaret,
vilket garanterar en mer
hållbar och effektiv byggprocess. När något
i planen inte motsvarar vad som är
möjligt att utföra i verkligheten kan det åtgärdas
direkt innan planen blivit fastlagd.
– Ett exempel har vi i Rankhusområdet
där jag hade ritat in en väg på en sträcka
där bussen ska gå. Men när jag åkte ut
tillsammans med den som har exploateringsansvaret
kunde vi konstatera att det
skulle göra för stor åverkan på naturen
om vägen gick där och jag kunde rita om
på en gång, säger Theodor Andrén.