Nöjdast barnskötare i idédrivna förskolor

0
352

 

 

 

”BARNSKÖTARE som arbetar på
ideella förskolor är betydligt mer
nöjda med bemanning, arbetsvillkor
och verksamhetens kvalitet
än de som arbetar i kommunala
eller bolagsförskolor.”

Citatet är hämtat ur ”Skilda världar”, en rapport
framtagen 2014 av Kommunal där kommunalt,
ideellt, och bolagsdrivna förskolor
jämförs. Syftet var att granska om den marknadsliknande
styrningen av barnomsorgen kan
styra mot lika tillgänglighet och hög kvalitet.
I rapporten konstateras att det finns skillnader
mellan de tre driftsformerna. En allvarlig
brist som lyfts fram är det faktum att Skolverket
oftast redovisar skillnader mellan kommunala
och fristående förskolor, och att man därmed
missar de skillnader som finns mellan ideellt
drivna och bolagsdrivna förskolor.

För att i framtiden få bättre kunskap och
underlag måste denna brist, enligt ett av rapportens
förslag, elimineras genom att statistiken
om fristående förskolor redovisas uppdelat
på ideella och bolagsdrivna utförare.
En uppenbar skillnad mellan driftsformerna
är att över hälften av föräldrarna i
ideellt drivna förskolor lägger ner arbete
och tid på förskolans drift, vilket är mycket
ovanligt i såväl kommunalt drivna och bolagsdrivna
förskolor.
När det gäller barnskötarna är de som arbetar
i ideellt drivna förskolor, som sagt betydligt
mer nöjda med sin arbetssituation än
övriga barnskötare. Skillnaden mellan kommunalt
och bolagsdrivna är i det fallet förhållandevis
liten, men oftast till de bolagsdrivna
förskolornas fördel.
Fotnot: Rapporten ”Skilda världar” finns som pdf att
läsa i sin helhet via www.kommunal.se