Norra Ryd öppnar för lager och logistik

Snart blir företagen fler i Norra
Ryds verksamhetsområde.
Marken som kommunen förbereder
är ute till försäljning och intresset
är stort. Redan till hösten
kan de första företagen börja
bygga sina nya lokaler.

Det är stor efterfrågan när kommunen
säljer verksamhetsmark
i Norra Ryd. Området
ska utvidgas i tre etapper, och i etapp
1 säljs drygt 170 000 kvadratmeter
mark. Både lokala, nationella och internationella
företag har visat intresse
och just nu förs diskussioner med
flera aktörer. Stora delar av marken
är redan reserverad, eller kommer
snart att bli det.
− Det är roligt att efterfrågan är så
stor. Det tyder på att Skövde växer, vilket
känns väldigt intressant för framtiden,
säger Mario Figueredo. Han är
mark- och exploateringsingenjör på
kommunen och ansvarig för försäljningen
tillsammans med Christian
Johansson, näringslivsutvecklare på
kommunens näringslivsenhet.

Kommunen ställer nu i ordning gator,
belysning, vatten, avlopp samt
drar fram el och fiber. Själva lokalerna
får företagen bygga själva.
− De som reserverar mark får lämna
in en ritning där vi ser vad de planerar
att bygga. Stämmer deras planer överens
med detaljplanen så får de köpa
marken, säger Mario Figueredo.
Norra Ryds verksamhetsområde är
framför allt till för verksamheter inom
lager, logistik och service, men
även för tillverkning som inte påverkar
omgivningen i nämnvärd utsträckning.
− Vi kommer alltså inte att se några
stora fabriker i etapp 1, men eventuellt
blir det en bensinstation vid infarten
till området. Det tillåter detaljplanen,
säger Mario Figueredo.
Planeringen för att utvidga Norra
Ryds verksamhetsområde har pågått i
flera år. En viktig pusselbit har varit
att få trafiken till och från området att
flyta, och till sommaren är den nya
trafikplatsen på riksväg 26 färdig.
− Det blir lätt och smidigt att ta sig
in och ut ur området från riksväg 26
och det är bara fem minuter till centrala
Skövde. Norra Ryd ligger strategiskt
bra till och det nya området har
alla förutsättningar att bli så bra som
vi planerat, säger Christian Johansson.

Kommunen tror att satsningen på
sikt leder till fler arbetstillfällen.
− Det råder inget tvivel om att en sådan
här satsning kommer att skapa
jobb. Dels kan vi få hit nya verksamheter,
och dels kan befintliga företag expandera,
säger Christian Johansson.
Om några år kommer verksamhetsområdet
i Norra Ryd att växa ytterligare,
i projektets etapp 2 och 3. I
etapp 2 växer området söderut, med
ungefär lika stor yta som nu. I etapp 3
skapas ny verksamhetsmark på den
västra sidan av riksväg 26. Vilken inriktning
verksamheterna i etapp 2
och 3 ska ha är inte bestämt.
– När kommunen framöver bearbetar
detaljplanen för dessa områden
så tar vi hänsyn till de behov som
finns då, säger Mario Figueredo.