Norrköping – vår vackra och väldigt speciella stad

Norrköping har genomgått en
fascinerande förvandling, från
en framgångsrik industristad
till en stad med tappat självförtroende.
I dag är vår fina
stad eftertraktad igen. Nu vill
många bo och investera här och vi planerar och
bygger mer än någonsin förut.

Norrköping har många fantastiska miljöer.
Motala ström, våra promenader, de vackra
husen och de speciella platserna. Och det är
här, i de centrala och mest känsliga delarna,
som mycket händer. Luckorna fylls igen, Industrilandskapet
omvandlas och Inre hamnen
blir en stadsdel för tusentals invånare. Tidigare
otillgängliga platser blir plötsligt en del av
stadsrummet. Spännande modern arkitektur
kompletterar de historiska miljöerna, med respekt
men också med djärvhet och fantasi.

Motala ström är en fantastisk tillgång som vi
ska utnyttja ännu bättre. I dag vill man bo och
vistas vid vattnet och vi ska ordna ännu fler
möjligheter till det. I framtiden ska man kunna
bada i stan, vid badplatser till för alla. Även
våra parker och grönstråk ger Norrköping sin
identitet. När vi nu förtätar är de extra viktiga
att värna och utveckla.

Karin Milles, stadsarkitekt