Norrköping vid Strömmen ” Nu skapar vi en unik vattennära mötesplats att njuta av

0
469

Mötesplats vid Strömmen– Det blir ett nytt vardagsrum
för Norrköpingsborna att vistas
i, en skön och trivsam plats vid
Strömmen med bästa läge där
kvällsolen blir lätt att njuta av.

Det säger Cecilia Österholm,
landskapsarkitekt på tekniska
kontoret. Det hon beskriver
är ett stadsbyggnadsprojekt som
binder samman stråket utefter Södra kajen,
mellan bron över till Strömsholmen
och Saltängsbron.
Det hon ser framför sig är ett levande
stråk med mycket folk som rör sig i området,
från tidig morgon till sen kväll. Platsen
där parken möter vatten, dit man går
eller cyklar för att njuta av den varma
sköna sommarkvällen. Dit man kanske
går på lunchen eller bara promenerar
förbi för att det är så trivsamt, eller dit
man gärna söker sig efter jobbet för att
hänga en stund med familjen eller sina
Södra Kajenvänner.
– Vi har mycket vatten i vår stadsmiljö.
Strömmen är ju en fantastisk tillgång,
ändå har vi hittills inte haft så mycket
vattenkontakt. Meningen med det här
projektet är att ändra på det, säger Cecilia
Österholm.

Bland annat med hjälp en ny
upplyst kajpromenad, bryggor
för att komma nära vattnet, tre
byggnader för servering, café
och restaurang, en utbyggd
park- och lekmiljö och inte
minst att cykelstråket på Olai
Kyrkogata nu binds ihop med
Saltängsbron. Dessutom ska
Strömsholmen, som så länge
legat i träda nu väckas till liv
och åter bli den oas i stadslivet
den en gång var. Nästa
år drar byggarbetet igång för
att vara färdigt 2018–2019.
Projektledaren Rickard Huld
beskriver området, som inkluderar
Södra kajen, Kalvhagen
och Strömsholmen, som en idag
outnyttjad, dåligt upplyst och
lite otrygg del av innerstaden.
En plats man snabbt bara passerar, en
trist trafikmiljö gjord för bilar. Men här
finns stora möjligheter att skapa en unik
vattennära mötesplats mitt
i staden. Den ska nu plockas
fram.
– Ett av våra mål är att
skapa fler platser för lek
i innerstaden. Den möjligheten
finns här, säger Cecilia
Österholm och berättar om planerna
för Kalvhagen, en grön
fin plats redan idag, men som
förmodligen inte många tänker på. Genom
att ta en del av Hamngatan i anspråk
kommer den nu att få växa mot kajen och
samtidigt bli en spännande lekplats för
barnen. Här finns stora härliga lindar,
som säkert är hundra år eller mer. Med
hjälp av träd, kojor, rep och rutschkanor
skapas en permanent lekplats med klättertema.

Och så var det då Strömsholmen. Den
gröna lilla pärlan mitt i Strömmen med
lång tradition av restaurang- och nöjesliv,
som nu äntligen får en rejäl chans attåter glädja både Norrköpingsbor och besökare
med sin unika charm. Ett hotell
med restaurang och café blir platsens
hjärta. Tillsammans med promenadstråken
runt vattnet finns planer på en
ny badanläggning med flytande bryggor
och en nyanlagd grönska och finns förhoppningarna
om att skapa en färgglad,
varm och trivsam folkparksstämning.
– Det här sammantaget, hela stråket
utefter Strömmen, är en av Norrköpings
viktigaste och mest synliga innerstadsmiljöer,
så perfekt mellan resecentrum
och city. Om två år kommer det att se
helt annorlunda ut än idag, säger Rickard
Huld.
– Att få lyfta en så central men bortglömd
plats i stan känns fantastiskt inspirerande
och roligt. Det här blir ett
stort lyft för cykeltrafiken men framförallt
för Norrköpingsborna, som nu får en
ny njutbar plats med både grönska och
vatten, en plats för både rekreation, lek
och nöje.