Norrtälje stad växer Tusentals nya attraktiva bostäder i bra lägen

0
227

För att möta intresset för inflyttningen
till Norrtälje kommun är flera
stora bostadsprojekt under planering.
Norrtälje stad kommer de närmaste
åren fortsätta att expandera
och växa inifrån och ut där karaktären
ofta är stadskvarter.

Det är framför allt fyra stora stadsutvecklingsprojekt
som vi jobbar
med nu, säger projektchefen Roger
Gustafsson. Flera av dem utformas som
stadskvarter. Med dessa nya bostäder i olika
lägen kommer vi att kunna erbjuda stor
bredd i boendet, allt från vattennära läge i
hamnen till bostäder med bra lokalisering för
pendling.

Norrtälje Hamn
Här kommer skärgårdsstaden Norrtälje ”tydligt
fram till havet”. I hamnområdet skapas
cirka 2 100 lägenheter för närmare 5 000
människor. Det blir även en attraktiv mötesplats
med torg, förbindelse med stadsparken,
kajer, uteserveringar, handel och service.
Upplåtelseformen är både hyresrätter och
bostadsrätter.

Övre Bryggårdsgärdet
Den nya stadsdelen ligger i direkt anslutning
till stadskärnan, vilket innebär att staden
växer och vidgas norrut mot naturområdet
Färsna. Här finns både stadsgator och
lugnare gårdsgator. Visionen är ”De gröna
lekfulla kvarteren i Norrtälje stad”. Omvandlingen
av det tidigare småindustriområdet
sker i tre steg och beräknas vara klart
2035 med 1 400 bostäder, varav 300 är hyresrätter.
Byggstart omkring 2020.

Invid sjön Lommaren byggs cirka 1 200 nya
bostäder vid det gamla garnisonsområdet
LV3. Läget är unikt, inte bara för att det är
sjö- och naturnära, utan även för att det ligger
ett stenkast från centrala Norrtälje.
Öppet och barnvänligt med varierad bebyggelse:
flerbostadshus, radhus och egnahemsbebyggelse.
Byggstart under 2019.

Stadsprojekt Närheten
Här planeras cirka 1 600 bostäder i ett område
som blir den nya södra entrén till
Norrtälje. I planerna ingår även kontor, hotell,
förskola och skola. Namnet Närheten
kommer av att det är nära till allting; handel,
Stockholm, sportområden, city och kustområden.
Ett perfekt boende för pendlare.
Byggstart under 2022.

Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm och Hans Logren