Northvolt storsatsar på svenskproducerade batterier för europamarknaden

0
330

Över 40 kommuner anmälde sitt
intresse när företaget Northvolt
letade efter lämpliga etableringsorter
för sin storskaliga batteritillverkning
i Europa. De två bästa
platserna visade sig vara – Skellefteå
och Västerås.

Marknaden för bland annat
elbilar kommer att explodera
under de närmaste
åren, därmed även behovet
av batterier. Idag är det ont om tillverkare.
Det är bakgrunden till satsningen som
det svenska bolaget Northvolt nu står inför.
Den gigantiska fabriken, stor som
Gamla Stan i Stockholm, ska byggas i
Skellefteå medan forskning och utveckling
placeras i Västerås.
Att valet föll på just Västerås för forskning
och utveckling var väl ingen direkt
 överraskning. Northvolts vd Peter Carlsson
har till exempel kallat Västerås för Sveriges
svar på Silicon Valley. Här finns framför
allt, som han säger, en enorm tradition av
elektrifiering och kompetens.
En annan fördel är läget i Mälardalen
med det stora upptagningsområde för
kvalificerade medarbetare som det innebär,
från till exempel Stockholm.
Utöver själva forskningsanläggningen
avser Northvolt att ha ett mottagningskontor
Västerås. Totalt kan man behöva
anställa 300–400 personer i Västerås.
Redan nu pågår förberedelser för den
nya forskningsanläggningen. Syftet är att
skapa en innovativ plats där empirisk
forskning och optimering kan genomföras
i en realistisk produktionsmiljö.
– Det här visar att Västerås är och utvecklas
till en dynamisk plats för innovation
och spetskompetens, inom bland annat
teknologi och modern industri. Nu tar
vi ytterligare ett historiskt steg i arbetet
med att lösa globala utmaningar i och
med att Northvolt kommer till oss med sin
forskning och utveckling av världens grönaste
batteri, säger Anders Teljebäck (S),
kommunstyrelsens ordförande i Västerås,
som nu ser fram mot ett spännande samarbete
med Skellefteå och Northvolt.