Nu är flera viktiga bitar på plats

0
416

Varberg låter tala om sig och
ligger i framkant på många
områden. För fjärde året i rad
har vi tagit emot priset
BästAttBo i kategorin landsbygdskommuner.
I november
var vi först ut med att få LRF:s
nya pris Årets gröna kommun
och för femte gången har vi
också belönats för Bästa tillväxt
i Halland.

Det finns fler exempel på fina utmärkelser
från året som gått.
Framgångarna beror förstås på
väl fungerande verksamheter i vår organisation,
men också på att Varberg är en
kommun med ett aktivt näringsliv och
många engagerade invånare. Som Varbergsbor
har vi alltså gott om anledningar
att vara glada och stolta, och
2017 föll flera viktiga bitar på plats för
en fortsatt positiv utveckling för vår
kommun.

Framåt för goda förbindelser
En avgörande händelse under året var att
dubbelspåret genom Varberg kom med i
Trafikverkets förslag till nationell plan.
Bakom denna framgång ligger mycket
arbete, inte minst i form av det viktiga
tilläggsavtal som kommunen tillsammans
med Region Halland har slutit med
Trafikverket.
Nu kan vi fullt ut fokusera
på målbilden med färdigbyggt spår och
tunnel år 2024. Enklare pendling till och
från Göteborg betyder mycket för vår tillväxt.
En milstolpe är därför även den nya
fördjupade översiktsplan för Norra kusten
som antogs i februari där förutsättningar
ges för ny bostadsbebyggelse, vilket
rimmar väl med planeringen av ett
framtida tågstopp i Väröbacka. Vi har
även fått positivt besked om att Trafikverket
startar upprustning av Viskadalsbanan.
Detta har Varbergs kommun under
lång tid varit med och arbetat för –
goda förbindelser till och från Borås gynnar
både näringsliv och akademi.

Inkluderingscentrum –
nav för lyckad samverkan
Ett annat viktigt arbete som fortsatt under
2017 är det långsiktiga mottagandet
av våra nyanlända invånare. Här har vi
nått goda resultat genom samarbete,
både mellan olika professioner i våra
verksamheter och med civilsamhället.
Med inkluderingscentrum som nav görs
väldigt fina insatser inom bland annat
skola, omsorg, kultur och fritid och vi
har lyckats över förväntan med att ordna
bostäder till dem som fått uppehållstillstånd.

Resan mot ett bättre företagsklimat
För ett fortsatt attraktivt Varberg behövs
en väl fungerande arbetsmarknad.
Här spelar skola och näringsliv en nyckelroll,
och inte minst vår organisations
förmåga att främja näringslivet. Under
året har vi tagit ett nytt avstamp och påbörjat
resan mot ett bättre företagsklimat.
Fler träffar och möten med näringslivet,
fler besök ute på företagen
och ett helhetsgrepp för bättre bemötande
och service ger resultat. 2018 får
vi dessutom god hjälp av Varberg direkt
– kommunens nya gemensamma
kundservice som ska underlätta
för både företag,
invånare och besökare.

Bostäder och mycket mer
Det byggs som aldrig förr i
vår kommun och ännu fler
byggstarter väntar runt
hörnet. Vi har utökat
resurserna på flera
håll inom organisationen
för att få
ett bättre flöde i de olika led som påverkar
takten på bostadsbyggandet. Nu är det ju
inte bara bostäder som byggs; 2017 var till
exempel året då kommunens största investering
någonsin, Trönninge skola och
Trestegets idrottscentrum, kunde invigas
och tas i bruk. Framöver väntar bland
mycket annat en ny bad- och simanläggning
på Håsten och flera nya bostadsområden
runt om i kommunen.
Vi befinner oss i en spännande tid av
utveckling och 2017 har varit ännu ett år
av fina insatser i vår organisation. Inte
minst inom skola och omsorg har det levererats
fortsatt högklassig kvalitet till
kommunens invånare, och inom våra övriga
verksamheter likaså. Gemensamt
har vi under året tagit flera viktiga steg
framåt i positiv riktning. Stort tack,
alla medarbetare, beslutsfattare och
Varbergsvänner som bidragit!