NU FÅR KUNGSÄNGEN SIN EGEN KUNGSTRÄDGÅRD

KUNGSTRÄDGÅRDEN HAR stått
som förebild för det nya
Kungsängen torg. Där ska
det bli fontän, plats för boule,
grönytor, ett trädäck att sola
på eller sätta sig med en god
bok, fri wi-fi och en scen för
såväl konserter som valtal.
– Vi kommer att få ett torg
som Kungsängenborna är
stolta över, säger projektledare
Michael Weldai.

Kungsängen torg byggdes på
1960-talet och är i stort behov av en
modernisering. Framför allt framkom
i medborgardialogen att torget varit
alltför ödsligt, mörkt och ostimulerande
för att vara en plats man vill uppehålla sig
på. Med det nya torget som ritats av White
arkitekter, vill man uppnå motsatsen: Det
ska vara både ett torg att stanna kvar och
hänga på, ett torg att vilja komma tillbaka
till och ett torg att minnas.
– Det har inkommit önskemål
under projektet som vi försöker ta
hänsyn till. Ett tillskott är till exempel
att det kommer att finnas en
cykelparkering med elladdningsstation
för cyklar, säger Michael Weldai.
Delar av torget har varit ojämnt. Nu
jämnas skillnaderna ut och får en mer
naturlig anslutning till fasaderna.
Belysningen kommer att bli bättre och
det kommer att finnas gott om plats för
uteserveringar.
Men torgets stolthet kommer nog att
bli fontänen som både ska vara vacker att
se på och stimulera till lek och rörelse.
Invigningen av nya torget är beräknad
till nästa vår.