Nu kan du följa ditt bygglovsärende hela vägen på nätet

0
239

BYGGLOVSPROCESSEN i Falun
har blivit betydligt enklare
sedan mars i år. Nu kan man
nämligen lämna in sitt ärende
digitalt, och dessutom följa
hela processen och få svar
direkt på mejlen.

För att till exempel bygga ett nytt
hus, sätta upp ett plank eller
bygga en veranda så krävs oftast
bygglov. Tidigare har många upplevt
att deras bygglovsärende tagit lång tid
och att man inte vetat var i processen
ärendet befunnit sig.
– Vi har försökt fånga in våra kunders
önskemål och prio ett är att man
vill ha mer insyn i sina ärenden, säger
Falu kommuns bygglovschef Susanne
Svärdström. Under ett par år har vi
jobbat med att digitalisera hela
bygglovsprocessen. Och i mars i år
kunde vi starta den tjänsten. Men vill
man komma in med papperskopior
som tidigare går det förstås också bra.

Vad är fördelen med E-tjänsten?
– Det blir en transparent process
där du kan följa ditt ärende hela vägen.
Det går även enkelt att göra kompletteringar,
och så fort det finns ett
beslut så får du det samma dag på
mejlen. En annan fråga som ofta kommit
upp är: Har ni tagit emot min ansökan?
Nu får alla med mejladress veta
exakt när deras ansökan kommit in.

Har ni även kunnat korta
ledtiderna?
– Vi har inte haft så många ärenden
på åtta år som vi har nu, så vi har
inte kunnat korta handläggningstiderna
nämnvärt. Men det är något vi
jobbar på och jag tror att vår E-tjänst
kommer att ge utslag så småningom
när det gäller kortare tider.

Vilka ärenden är de mest frekventa?
– Det är eldstäder, där får vi in
många ärenden. Sedan kan det vara
tillbyggnad, garage, förråd och uthus.

Hur har den nya tjänsten mottagits?
– Mycket positivt, just det att man
får kontakt med en handläggare och
kan ha full koll på sitt ärende.

Falun är ju ett världsarv med
många byggnader som är historiskt
intressanta, hur påverkas dessa när
det gäller bygglov?
– Vi har pekat ut ett antal skyddsvärda
områden, till exempel de med
äldre träbyggnader, här har man
mycket hög bygglovsplikt. I varje fall
vill vi ha in en anmälan om förändringar
eller renoveringar som man
önskar göra.