Nu omvandlas Sege Park

0
363

Om bara några år ska Sege Park
vara ett modernt och innovativt
bostadsområde där alla nya idéer
om social hållbarhet, delningsekonomi
och ekosystemtjänster
ska förverkligas.
– När vi började planera för
Sege Park för fem år sedan satte
vi höga mål inom alla hållbarhetsaspekter.
Vi tror att tiden
arbetar för oss och hinner bli
mogen tills det är dags att flytta
in om fem år, säger projektledaren
Pernilla Andersson.

Stängslen ska rivas och parken ska
öppna upp för alla. Den hemliga
trädgården som tidigare var till för
Östra sjukhusets patienter ska nu bli ett
attraktivt bostadsområde med en inbjudande
stadsdelspark.
– Lugnet som infinner sig direkt när man
går in i parken ska bevaras i vissa delar. Men
det ska samtidigt finnas liv och rörelse. Det
kommer det att bli tack vare alla de människor
som ska bo i de 700 nya bostäderna. Vi
vill att området ska upplevas tryggt att bo
och röra sig i. Därför är det viktigt med andra
funktioner än bara bostäder, säger
Pernilla Andersson.
Idag finns ett hundratal studenter, en förskola
och en skola i de gamla institutionsbyggnaderna.
En ny förskola, ett parkeringshus
och flera verksamhetslokaler ska
också byggas. Det finns många idéer om
hur nya mötesplatser kan skapas i dessa
byggnader. Här kan finnas plats för de behov
som den nya delningsekonomin har.

Andra mötesplatser som planeras är en
större lekplats i parken och två odlingsområden.
Odling ligger i tiden och det återkopplar
till platsens historia. I sjukhusområdet
fanns tidigare stora odlingar som
försåg alla Malmös sjukhus med färska
grönsaker och frukt.
Ett annat kulturarv att bevara är de gamla
byggnaderna.
– Det är ett kulturhistoriskt värde i de
gamla byggnaderna och de får inte byggas
om hur som helst, säger Pernilla Andersson.
Den som bor i Sege Park kommer att ha
lätt att ta sig till centrum. Dels är det
bara tre kilometer dit, och dels kommer
en av de nya linjerna med Malmöexpressen
att gå på Östra Fäladsgatan.
– Malmö satsar stort på att Sege Park
ska stå i framkant och samlar ihop de
bästa erfarenheterna vi har just nu
från Västra Hamnen och Hyllie. Det
som vi satsar mer på än tidigare är
den sociala hållbarheten, säger
Pernilla Andersson.
Arbetet för att uppnå det i Sege
Park har just börjat. Här ska
Malmö stad och byggherrarna
hjälpas åt.

Text: Cecilie Östby
Illustration: Mandaworks