Nu skapas det nya Bro

0
651

RiksbyggenRiksbyggen är en av tre aktörer
vid skapandet av den nya stadsdelen
Bro. Företaget är medlemsägt
och är verksamt över hela
Projektledare Riksbyggenlandet med utveckling av bostäder,
såväl bostadsrätter som
hyresrätter. Alltsedan grundandet
1940 har ambitionen varit att bidra
till en god samhällsutveckling.

Projektledare Sebastian Brixder
har arbetat med den nya stadsdelen
i Bro i tre år, och när han talar om
verksamheten är det ofta i termer som
speglar Riksbyggens kärnvärden: långsiktighet,
trygghet, samverkan och nytänkande.
– Jag är ingenjör och tekniker, men
jag jobbar med människor, säger han.
Där vi bygger ska folk vilja leva och bo,
vi måste skapa trivsel och möjligheter
till möten. Riksbyggens mål är att tillsammans
med kommunen tillgodose det
ökade behovet av bostäder och samhällsservice,
helt enkelt möta upp den
efterfrågan som finns i Upplands-Bro.
Det gäller att tänka smart när det är så
många komponenter som ska bilda en bra
helhet: infrastruktur, naturen, service,
skola, fritid och omsorg. Allt detta sammantaget
ska bli en plats där folk får
ihop sin vardag.

Det nya Bro med omkring 1700 bostäder
kommer att uppföras strax söder om
pendeltågsstationen, och får alltså från
start goda kommunikationer. Upplands-
Bro ligger centralt i Mälardalen och har
tillgång till E18 och Mälarbanan som
korsar kommunen. Med pendeltåg eller
bil är det bara 36 minuter till Stockholms
city från den lantliga idyllen Bro.
Närmare fyra tusen människor kommer
småningom att kalla Bro sitt hem.
Förhoppningen är att kunna börja bygga
kring 2017/2018, men det beror på hur
processen som föregår det slutgiltiga beslutet
förlöper. Man är nu snart framme
vid utställning av planerna, vilket betyder
att de åter blir tillgängliga för medborgarna.
Transparens är ett nyckelbegrepp.
I DET NYA BRO ska Riksbyggen huvudsakligen
uppföra bostadsrätter, men
målbilden är att det också blir en del hyresrätter,
och Sebastian Brixder talar om
vikten av att bygga så att människor har
råd att bo. Det kräver att man har god
kontroll över mark- och entreprenadkostnader,
och man måste vara noga vid
val av samarbetspartner.
– Men att bara tala om att bygga bostäder
blir för snävt, säger han. Vi arbetar
med fokus på ett fungerande samhälle.
Torget i anslutning till pendeltågsstationen
är ett nav i det gestaltningsprogram
som har tagits fram för området. I
visionsbilden av torget ska det vara en
plats som drar till sig människor, kantat
av såväl bostäder som butiker, restauranger
och olika servicefunktioner. I visionen
finns här också rinnande vatten.
Sebastian Brixder är mån om att samla
flera kompetenser vid planeringen av
den nya stadsdelen i Bro. Det krävs oliktänkande
och annorlunda infallsvinklar
för att skapa ett levande samhälle.Skärmbild_060916_032554_PM
Synpunkter från exempelvis ekologer,
beteendevetare och visionärer kan tillföra
värden till teknikers och arkitekters
arbete.
– Det gäller att få känsla, teknik och
gestaltning att följas åt, säger han.