Nu storsatsar vi på cykeln

0
389

Startskottet har gått för kommunens
nya cykelsatsning. I
april påbörjades byggnation
av Cykellänken Ryd – en fem
meter bred, dubbelriktad och
extra lyxig gång- och cykelbana
som länkar samman Ryd med
innerstaden.

Att cykla är bra – för dig och för miljön.
Därför ska vi göra det enklare, smidigare
och säkrare att trampa sig fram genom
Linköping, säger Elna Hammarström,
projektledare på Linköpings kommun som
lett arbetet med att ta fram konceptet
kring Cykellänken.
I kommunens översiktsplan finns nio
stråk som pekas ut som prioriterade huvudcykelstråk.
Cykellänken Ryd blir alltså
först ut att förverkligas med invigning i
december 2018.
– Det är en satsning för att få fler att
välja cykeln i stället för bilen och ingår i arbetet
att göra Linköping koldioxidneutralt,
säger Elna Hammarström.

Länken blir 2,7 kilometer lång och kommer
att kännas igen genom den återkommande
orangea färgen och symbolen
längs vägen. Den blir närmare fem meter
bred, tre meter för cyklisterna och nästan
två meter för fotgängarna.
– På så sätt blir Cykellänken extra
trygg – delvis för att gång- och cykelbanorna
separeras, men också för att det blir
bättre belysning och tydligare vägvis-
ning än på konventionella cykelbanor, säger
Elna Hammarström.
Små upplevelsepunkter och platser för
vila kommer också att finnas utmed banan.
Kommunen satsar dessutom extra på själva
underhållet. Det gör att det blir en väg
där väder spelar mindre roll än normalt.
Efter länken i Ryd är planen att övriga
cykellänkar ska byggas ut successivt.
Näst på tur är länken i Skäggetorp som
beräknas vara klar vintern 2019.