Ny företagspark

0
379

FÖR ETT ÅR SEDAN köpte Landskrona
stad Hilleshög slott och marken på 14
hektar vid Säbyholmsvägen. Området
ska omvandlas till en modern företagsmiljö
där slottet är utgångspunkten för
utvecklingen av företagsparken.
Den framtida företagsparken får ett
perfekt läge mellan det nybyggda
Norra Borstahusen och Karlslundsområdet
som kommunen och flera
bostadsbolag nu satsar på. Avståndet
till både Landskronas norra avfart, till
E6 och till centrum är bara två km.
Landskrona siktar på att attrahera
kunskapsintensiva tjänsteföretag i första
hand och arbetar nu med en detaljplan
för området. Ambitionen är att
ha en blandad verksamhet i området
med inslag av bostäder. Ett helägt
kommunalt aktiebolag kommer att
äga markområdet, men det är en privat
aktör som förväntas utveckla idén
med företagspark.