NY INKÖRSPORT TILL ARBETSLIVET -Möjligheternas kontor

0
471
Abdulkair Bulhan

Abdulkair BulhanVARJE KOMMUN har ett stort ansvar att sätta in åtgärder för att hjälpa vissa grupper av människor till egen försörjning och det har vi här i Sollentuna tagit på allvar, säger Anders Morin (FP), ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Det senaste initiativet är Möjligheternas kontor som startade i april. Hit kommer man antingen på eget initiativ eller genom rekommendation från socialtjänsten eller arbetsförmedlingen. Kontoret ska hjälpa dem som behöver stöd för att komma ut i arbetslivet eller gå vidare till studier. Den främsta målgruppen är ungdomar, men det kan också vara människor med utländsk bakgrund eller andra vuxna som får ekonomiskt bistånd. Det handlar ofta om människor som aldrig haft ett arbete.

– Vi vänder oss till dem som inte har en aktiv insats från Arbetsförmedlingen. Möjligheternas kontor ser vi som inkörsport dit alla dessa individer är välkomna för personlig rådgivning och vägledning, säger Anders Morin.
Den stora skillnaden jämfört med arbetsförmedlingen, förklarar han, är att deltagarna på Möjligheternas kontor som behöver stöd direkt får kontakt med en professionell jobbcoach, ofta tar det inte mer än drygt en vecka.

HITTILLS HAR cirka 80 personer gått igenom och avslutat de insatser som kontoret erbjuder. Av dem har 59 procent gått vidare till jobb, studier eller insatser hos Arbetsförmedlingen. – Vi vill nu gå vidare för att kunna hjälpa ännu fler till arbete eller studier. Vi vet att vi hittills nått långt ifrån alla. Nästa år börjar vi därför med uppsökande verksamhet för att, till exempel med hjälp av föreningar eller företag, hitta arbetslösa ungdomar som inte på eget initiativ uppsökt Möjligheternas kontor, berättar Anders Morin.

Anders Morin (FP)– Det här sättet att aktivt verka för att hjälpa människor till sysselsättning och arbete är ganska ovanligt för en kommun. Att Sollentuna gjort det menar Anders Morin ytterst handlar om den mänskliga aspekten – att bry sig om.
– Det är alldeles för många människor, i synnerhet ungdomar, som står utanför arbetsmarknaden.
För individen är det naturligtvis en mycket utsatt situation. Här måste samhället på allt sätt ge stöd och hjälp så att alla får chansen till ett bra liv. Det är också från samhällssynpunkt ekonomiskt viktigt att bryta utanförskap och få fler i jobb.

Foto: Isabelle Nordfjell