Ny innovationsmiljö för jordbruksteknologi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MED INITIATIVET AGTECH 2030 har
Östergötland en nyckelroll att under de
närmaste tio åren bygga upp en innovationsmiljö
som kan bidra till att göra Sverige
världsledande inom jordbruksteknologi.

– Det är en unik satsning på
jordbruksinnovation som startade
under våren. Det kanske
största som hänt i Sverige inom det området.
Syftet är att långsiktigt och hållbart
skapa tillväxt inom jordbrukssektorn, säger
Per Frankelius som är forskare vid
Linköpings universitet och processledare
för Agtech 2030.
Initiativet Agtech 2030 är ett så kallat
Vinnväxt-program. Budgeten förväntas bli
uppemot 200 miljoner kronor varav statliga
Vinnova står för 70 miljoner. Bakom
initiativet finns ett 20-tal företag och organisationer,
däribland Region Östergötland,
Hushållningssällskapet, Vreta Kluster och
Linköpings universitet.
Bakgrunden är att lantbruket är på väg
in i en ny teknikera. Digitalteknik, artificiell
intelligens, drönare, radar, sensorer
och big data börjar bli lika viktigt inom
lantbrukssektorn som agronomi
och klassisk teknik.
Här gäller det att hänga
med.
– Vår ambition är att
med innovativa maskiner
och metoder bidra till
landsbygdsutveckling och
tillväxt i vår egen region
och i hela Sverige. Självklart
räknar vi även med
att kunna bidra till att möta utmaningen
med världens matförsörjning.

Per Frankelius är övertygad om att Agtech
2030 kommer att göra global skillnad, och
det genom att sprida nya koncept, innovationer
och metoder inom produktion av
jordbruksprodukter. Utmaningen, menar
han, är att öka mängden mat utan att belasta
miljö och klimat.
En sak är säker, behovet av mat kommer
att öka markant under de närmaste
decennierna och det i en tid då brist på
bördig mark blir alltmer påtaglig. Den
bästa har redan tagits i bruk samtidigt
som klimatförändringar nu gör att tidigare
bra mark är obrukbar.
– Att öka produktionen som hittills,
med bland annat konstgödning och bekämpningsmedel,
har ifrågasatts av såväl
politiker som konsumenter. Det finns här
ett jätteproblem. Så vad gör vi? Vi ser
flera lösningar som kan löpa parallellt.
Men för vår del handlar det som sagt om
en storsatsning på innovationer och kompetensutveckling
inom lantbruksteknik,
poängterar Per Frankelius.

Varför just Östergötland kanske någon
undrar. Per Frankelius berättar att han
precis kommer från ett möte med jättekoncernen
John Deere, världens största
tillverkare lantbruksmaskiner. Att de precis
som flera andra världsledande lantbruksföretag
är engagerade
i Östergötland,
och nu
som partner i Agtech 2030
via återförsäljaren Åhmans
Traktorcentrum,
säger en
del om den unika potential
som finns just här.
– Vi är duktiga på jordbruk
i Sverige och i synnerhet
här i Östergötland,
som ju är en av Sveriges
starkaste jordbruksregioner. Vi har skickliga
lantbrukare och flera jordbruksföretag
i världsklass, bland andra Väderstad
som med världens snabbaste precisionssåmaskin
är en lysande stjärna på världsmarknaden.
Vi är även världsledande på
storskalig ekologisk odling genom
Gothia Redskaps
fantastiska Cameleon
och Hushållningssällskapets
expertis, säger
Per Frankelius.

Kopplat till regionens industriella kapacitet
– med en rad globalt framgångsrika teknikföretag
byggda på innovationer – och
den världsledande teknikforskning och
innovation som bedrivs vid Linköpings
universitet, så är det inte direkt förvånande
varför Agtech 2030 hamnade just här.
– Lantbruksbranschen är speciell genom
att den samspelar med väderleken och är
utsatt för så många regleringar. Men framförallt
är denna fotosyntesdrivna bransch
lösningen på världens matproduktion liksom
många miljöproblem. Samhällsutmaningarna
nu är dock så stora att det
inte kommer att gå utan innovation. Det är
en stor, viktig och spännande möjlighet för
vår region, avslutar Per Frankelius.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: www.frankelius.com