Ny modern återvinningscentral med fokus på återbruk för ett hållbart Varberg

0
709

Varbergs nya moderna återvinningscentral
byggs just nu på
Holmagärde industriområde,
och beräknas vara klar i slutet
av året. Här ska det bland annat
bli möjligt att skänka saker
som man vill bli av med, men
som är för bra för att slängas.

Den nya anläggningen, som ligger i
utkanten av Varberg, ska ersätta återvinningscentralen
på Östra Hamnvägen.
– Det behövs en ny återvinningscentral
som klarar nuvarande och
framtida krav på sortering av avfall.
Det hade krävts stora upprustningar
om vi behållit anläggningen på Östra
Hamnvägen, istället satsar vi på en
ny och större, säger VIVAB:s avfallschef
Johan Fälth.
Nytt är även ett inpasseringssystem
där det behövs besökskort för
att komma in och lämna avfall. Ett
sådant kommer med posten till alla
Varbergsbor som har avfallsabonnemang.

Vid den nya återvinningscentralen
kommer det att finnas ett återbruk
dit man kan skänka hela och rena
saker som annars skulle kastas.
– Det blir det första man möter
när man anländer till anläggningen,
säger Johan Fälth. Här har vi samarbete
med olika second hand-aktörer
i Varberg som samlar in materialet,
och hit behövs inget besökskort. Inte
heller behövs besökskortet för att
lämna avfall som omfattas av producentansvar,
exempelvis elektronik,
vitvaror och olika former av farligt
avfall. Återbruk har varit en central
tanke även i det förberedande markarbetet
för anläggningen. De stora
mängderna med schaktade massor
som vi får över återanvänds i flera
andra projekt.
– Vi har satsat mycket på tillgänglighet
för besökarna, säger Johan
Fälth. När du ska lämna ditt avfall
kör du upp på en u-formad ramp,
och från utsidan kan personalen arbeta
med packning och bortfraktning.
Smidigare och mindre trängsel
med andra ord – något som även ger
bättre arbetsmiljö för vår personal.

I anläggningen kommer även att
finnas ett större kontor med konferensrum
som är förberett för studiebesök
och utbildning.
– Här välkomnar vi till exempel
skolklasser, som vill lära sig mer om
hur avfallssortering och återvinning
fungerar, säger Johan Fälth.