Ny skola och nya idrottshallar i Kungsbacka

EN GAMMAL IDROTTSHALL OCH ETT GAMMALT BADHUS ger
nu plats åt moderna miljöbyggnader för skola och idrott i Kungsbacka.
Möt Nystad, fastighetsbolaget bakom utvecklingen.
– Vi vill förbättra människors upplevelse av välfärd och samhälle, säger
Per Ronnevik, vd på Nystad Stadsutveckling AB.

Den perfekta platsen. Strax söder om
Aranäs gymnasium och norr om det nya
badhuset och ishallen håller Nystad på att
förbereda byggnationen och förnyelsen av området.
Den gamla idrottshallen har rivits och de sista förberedelserna
pågår nu inför byggstart av två nya
idrottshallar på samma plats. Det gamla badhuset
kommer att rivas till våren, för att ge plats åt en ny
grundskola med Internationella Engelska Skolan
som hyresgäst.
Projektet är indelat i två delar. Den första är att
bygga två nya fullstora idrottshallar som är utformade
för att kunna inrymma både skolidrott, föreningsidrotter
och bollsporter. Den ena hallen, som
kallas A-hallen, får en läktare för cirka 1 000 personer
och avancerade ljus och ljudinstallationer för att
inrymma elitidrott. B-hallen är också utrustad för
en kombination av skolidrott och bollsporter. Båda
hallarna är möjliga att dela av för att flera ska kunna
nyttja dem samtidigt.

En ljus och hållbar idrottshall. När man kommer
in i huvudentrén möts man av en fantastisk glasfasad
som ger hela lobbyn ljus. En trappa av massivt
limträ leder upp till den övre lobbyn där kiosk och
servering finns. Här kan man ha genomgångar och
spelarmöten men det är också en plats där publiken
kan äta, dricka och umgås. Idrottshallen får också
utrymmen för kampsporter, dans och annan gruppidrott.
Nystad lägger stor vikt vid design, utformning
och funktion. Stommen i hallarna är av limträ
med takbalkar på 35 m och väggar i björkfanér.
Höga miljökrav ställs på byggnaden som projekteras
i syfte att uppnå Miljöbyggnad Silver och på taket
kommer en nästan 1 000 m2 stor solcellsanläggning
att installeras.

En ledande internationell skola. Huvudman för
grundskolan är Internationella Engelska Skolan
som ska driva en F-9 skola, dvs alla årskurser från
förskoleklass till 9:an. En skola med internationell
prägel tillför också kommunen och utbudet av skolor
med något nytt – och en möjlighet för de som
vill ha undervisning på engelska.
Del två av projektet inleds i vår då det gamla
badhuset rivs för att ge plats åt den nya skolan.
Skolgården planeras just nu med allt från parkourbanor,
klätterställningar och gungor till fotbollsoch
basketplaner. Även skolbyggnaden ska klara
högt ställda miljökrav och projektet genomsyras av
hög kvalitet på design och material. Skolan och
skolgården länkar väl ihop området mellan gymnasiet
och den nya idrottsparken som kommunen nu
byggstartar.
– Varje del av stadsutvecklingen känns logisk,
proportionerlig och kopplar ihop området och gaturummen
i fina proportioner. Det blir verkligen
som ett campusområde för barn i alla åldrar och
med en fantastisk tillgång till motion och rekreation,
på gångavstånd från centrum, säger Fredrik
Hermansson, fastighetschef på Nystad.

Nystad vill skapa levande och inkluderande städer.
Det som sammanförde Per Ronnevik och Fredrik
Hermansson för tre år sedan, var deras gemensamma
starka intresse för att bidra till ett bättre samhälle
genom att skapa byggnader och platser där
människor trivs och vill vara. De lutar sig mot sina
mångåriga erfarenheter av stora projekt och hur
man skapar levande och inkluderande städer och
platser ur ett helhetsperspektiv.
– För att få människors livspussel att gå ihop så
behövs samhällsfunktioner nära varandra i kombination
med rätt utbud av service, arbetsplatser och
bostäder. När dessa funktioner existerar i symbios
ser vi att helheten blir större än var del för sig, vilket
skapar attraktiva områden för såväl människor som
näringsliv och offentliga verksamheter, säger Per
Ronnevik, vd på Nystad.
En framgångsfaktor är att ha möjlighet att påverka
utvecklingen från början, oavsett om det handlar
om läget, kopplingen till andra byggnader, tillgängligheten,
funktionen eller rent tekniska lösningar.
Genom att se till de behov som människorna som
ska använda byggnaderna har, kan upplevelsen av
välfärd och samhälle förbättras, enligt Nystad. Det
gäller oavsett om det handlar om en skolbyggnad
eller idrottshallar. Oavsett om du är barn eller lärare,
idrottare eller publik.
Det nära samarbetet med Kungsbacka kommun
och verksamheterna har varit avgörande för projektets
utveckling. Även om tid är viktigt lämnas inget
åt slumpen. Tack vare ett stort engagemang och fokus
från alla involverade ges bästa förutsättningar
för att nå målsättningen med området.