Nya aktörer utvecklar stadsdelen Karlslund och värnar om områdets kvaliteter

Nästa stora stadsutvecklingsprojekt
i Landskrona stadens
miljonprogramsområde.
Kommunen tar nu ett samlat
grepp för områdets utveckling. Målet
är att knyta hela stadsdelen närmare
övriga delar av staden, i nordväst
med Borstahusen och i söder med
centrum. Fler boendeformer och
även äganderätter planeras med
nya aktörer.

Karlslund präglas av miljonprogrammets
storskaliga stadsbyggnadstänkande
med segregation,
socioekonomisk problematik och kriminalitet
som följd. Koppargården, som ligger
i Karlslund, är av polisen utpekat som
särskilt utsatt. En problematik som de
flesta städer står inför i dag.
Under förra året påbörjade Landskrona
stad tillsammans med andra aktörer ett
omfattande arbete för att förändra området
till det bättre. Många enstaka insatser
har gjorts genom åren, men nu handlar det
om ett omfattande strukturellt perspektiv.
En av planerna är den avsiktsförklaring
som Landskrona stad gjort tillsammans
med byggbolaget Serneke. Sernekes planer
handlar om att utveckla Karlslund med
både bostäder, skola och nya idrotts- och
rekreationsanläggningar. Tankarna går
kring ett idrottscentrum, där olika sporter
kan utövas under ett och samma tak. Ishall,
fotbollshall, simhall och äventyrsbad, hotell,
multihallar för olika sporter och ett
gym är tänkt att rymmas i centret.

I SERNEKES PLANER för Karlslund finns
också en skola med idrottsinriktning och
bostäder, i första hand ägande- eller bostadsrätter,
som skulle komplettera de bostäder
som i dag finns på området.
– Med bostadsrätter, skola, rekreation,
vattenland och närhet till hav och golfbana
kommer Karlslund att ge en positiv effekt
på bostadsmarknaden. Vi kan se samma effekt
på det idrottsområde vi varit med och
skapat i Kviberg strax utanför Göteborgs
centrum, säger Jonas Håkansson,
regionchef
på Serneke Projektutveckling.
Som en viktig del i utredningsarbetet
träffar Serneke, tillsammans med representanter
från Landskrona stad, alla de
idrottsföreningar som i dag är aktiva i
Karlslundområdet för att lyssna på deras
behov och hur de ser på framtiden.
För drygt ett och ett halvt år sedan tog
Stena Fastigheter över ägandet av Pilängen
som också ligger i området.
– Vi har tagit en aktiv roll i Landskrona
Stadsutveckling där vi även är delägare.
Vi vill vara med att utveckla staden, förklarade
Ola Svensson, fastighetschef på
Stena Fastigheter i Landskrona Direkt.

BOKLOK PLANERAR ATT bygga 22 bostadsrättsradhus
i Pilängen. Detaljplanen gör
det dessutom möjligt att bygga ytterligare
19 radhus samt flerfamiljshus, en ny förskola
och ny lekplats.
– De nya husen som BoKlok planerar
ger en önskad variation i bostadsutbudet
och en intressant arkitektonisk förändring,
kommenterar Johan Nilsson, stadsbyggnadschef
i Landskrona stad.
I april bestämde sig Landskronahem för
att satsa på att utveckla områdena Kopparängen
och Silverängen. En utveckling som
gjordes möjlig tack vare försäljningen av
Sandvången och Pilängen till Stena Fastigheter.
Här vill Landskronahem addera bostäder,
parker, mötesplatser, lekplatser och
nya vägar. I planerna ingår en satsning på
området runt Emaljgatan där det finns
stora grönytor som i framtiden är möjliga
att bebygga.
– Vårt mål är att Karlslund ska bli ett nationellt
föredöme när det gäller att förändra
ett miljonprogramsområde. Karlslund är en
attraktiv del av staden och ska bli ett område
som lockar till både inflyttning och besök,
säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens
ordförande i Landskrona stad.
Text: Anders Olow