Nya attraktiva byggprojekt ska ge fler möjlighet att bo i Norrtälje

0
165

NORRTÄLJE ÄR EN ATTRAKTIV KOMMUN som lockar till stor
inflyttning. Det har inte minst Roslagsbostäder känt av som har
stort tryck av sökande till lägenheter. Men nya stora bostadsprojekt
fram till 2024 ska korta bostadsköerna.

Roslagsbostäder är Norrtäljes kommunala bostadsbolag
där halva fastighetsbeståndet finns
i Norrtälje, 25 procent i Rimbo och 25 procent
i Hallstavik – totalt 2 188 hyreslägenheter och ett
antal lokaler. Merparten är tre- till fyraplans fastigheter
byggda från 1950-talet och framåt.
Vi träffar vd Ann Söderström och Per Bergströmer,
som är bygg- och teknikchef för Roslagsbostäder.
– Efterfrågan just nu är störst på mindre lägenheter,
säger Per Bergströmer. Det handlar dels om ungdomar
som vill ha sin första lägenhet, och dels äldre som
säljer sin villa och vill ha något mindre. I vårt bostadsbestånd
finns allt från mindre ettor till stora femrumslägenheter.
– Våra mest eftertraktade lägenheter är i Norrtäljes
centrala delar, säger Ann Söderström, där kan man få
vänta ganska länge på att något blir ledigt. Men
Norrtälje är ingen stor stad så även om man bor lite
utanför så är det oftast gång- och cykelavstånd in till
stadskärnan.

Roslagsbostäder har många bostadsprojekt inplanerade
fram till 2024, med cirka 70 till 100 lägenheter
för varje exploatering. Det senaste tillskottet var i
Rimbo, där 30 lägenheter stod inflyttningsklara i januari
i år.
– Nu pågår produktion i Älmsta där det blir 64 lägenheter
som är klara till nästa vår, säger Per
Bergströmer.
– Det är ett attraktivt läge med havsutsikt, påpekar
Ann Söderström. Och Älmsta i sig är faktiskt en riktig
idyll.
Lommarstranden invid sjön Lommaren är ett annat
planerat bostadsområde där Roslagsbostäder är med i
ett samverkansprojekt med flera andra exploatörer.
Lommarstranden (se karta på sidan 5) som ligger invid
LV3:s gamla garnisonsområde ska så småningom
rymma 1 200 bostäder i olika utformning.
– Ett annat projekt är Bålbroskogen i Rimbo där vi
planerar för ca 100 lägenheter, berättar Per Bergströmer.
Parallellt med detta planeras Tallhöjden att
bebyggas.

Kvarteret Härden bakom kommunhuset är ytterligare
ett planerat bostadsområde med stadskaraktär och
gröna parker. Härden är en samexploatering där
Roslagsbostäder finns med för att bygga hyresrätter.
– Det här är väldigt intressanta områden för oss
med tanke på den stora efterfrågan vi har, säger Ann
Söderström. Det är lite tidigt att säga när byggandet
kan komma i gång på vissa ställen, vi är ju beroende
av att detaljplaner blir klara och även att vi hittar lösningar
tillsammans med andra exploatörer. Men kommunen
växer väldigt mycket just nu och det kan säkert
dyka upp fler projekt. Jag tänker på Rimbo och den
planerade förbifarten mellan Norrtälje och Uppsala
som ska ledas om. Det gör att Rimbo blir ännu hetare
med sin närhet till Arlanda och flera stora städer.