NYA BRON ÖVER SUNDSVALLSFJÄRDEN –EN VÄGVINNANDE MILJÖINVESTERING

0
320

SundsvallsbronAtt trafiksatsningen ”E4
Sundsvall” skulle innebära betydligt
bättre framkomlighet och
säkerhet var inte oväntat. Men nu
några månader efter invigningen
går det att slå fast att projektet
betyder mycket mer än så.

Sedan decennier har E4-
förbindelsen genom Sundsvall
stötts och blötts. Redan
på 1950-talet gjordes de första
utredningarna runt området som har
den högsta trafikmängden på E4 norr om
Uppsala. Därför är det inte så förvånande
att det var glädjerus när nya trafikförbindelsen
genom Sundsvall invigdes i december
förra året. Eller som Palle
Sjölander, Sundsvalls E4-projekt samordnare,
beskriver känslan:
– Ja, det var lycka, lycka och lycka.
Lite tomhet men en enorm portion tacksamhet.
Resan har varit lång, men alldeles
fantastisk.

För att förstå vidden av miljardprojektet
är det enklast att ta till ren
fakta. Den nya vägsträckan
är 2 mil lång, består av
33 broar, 5 trafikplatser
och framförallt den nya
2109 meter långa bron
över Sundsvallsfjärden,
Sveriges näst längsta
vägbro. Palle Sjölander
kom till Sundsvall
1975 och har med andra
ord upplevt trafikproblematiken på
nära håll.

Vad är den stora vinsten med projektet?
– Det finns väldigt mycket positivt i kölvattnet
av den här satsningen. En av de
viktigaste är att tung trafik inte längre behöver
köra genom Sundsvalls centrum,
utan kan istället snabbt och smidigt ledas
förbi över bron. Resultatet blir stora miljövinster,
mindre buller, avgaser, koldioxidutsläpp
och trängsel. På sikt 15 000
färre fordon i city per dygn.

Men satsningen betyder mer än så.
Storleksmässigt är den nya bron i klass
med Högakustenbron som byggdes på
90-talet. Den stora skillnaden är att det
för Sundsvalls del är mitt i stan och förändrar
stadsbilden för all framtid.
– Brons läge intill centrala staden, mitt
i blickfånget för Sundsvallsborna, betyder
att mycket energi har lagts på att bygga
en vacker bro som är
trevlig att vila ögonen
på.
Ett exempel är estetikbelysningen
under
bron. I skymning och på
kvällar och nätter ska
belysningen skapa en illusion
av att bron svävar.
– Jag upplever att bron påtagligt stärkt
självkänslan bland oss Sundsvallsbor.
Den lycka och stolthet som lyste i folks
ögon under invigningen var verkligen
uppriktig och vittnar om något stort.

Palle Sjölander är helt övertygad om att
man kommer att kunna tala om ett
Sundsvall, innan och efter bron över fjärden.
Han ser nya ”E4 Sundsvall” inte bara
som en väg, utan också en väg in i framtiden.
Vad det på lång sikt betyder för staden
är omöjligt att säga men att det är en katalysator
som kommer att förändra Sundsvall
och hela regionen finns det inga tvivel om.
– Trafikverket byggde vägen och bron,
det gav oss en enorm ”boost” och framtidstro.
Nu är det helt enkelt upp till oss
här i Sundsvall att ta vara på hävstångseffekten
och alla nya möjligheter. Det
handlar om möjligheter att växa, att locka
hit nya etableringar och att bygga bostäder
vid vattnet och äntligen återta vattenkontakten,
avslutar Palle Sjölander.

Text: Samuel Hultberg
Foto: Svanthe Harström