Nya hjulspår för kollektivtrafiken

0
85

Resvanor förändras samtidigt som tekniken
inom kommunikation och trafik
utvecklas. Om en inte allt för avlägsen
framtid kommer elbilen att bli en folkbil om utvecklingen
fortsätter att följa den takt den har i
dag.
– Med klimatmålet att till 2030 utföra kollektivtrafik
fossilfritt pekar allt i dag på att det är el
som är framtiden. Men det kräver också att vi
anpassar infrastruktur, linjer, vårt sätt att leverera
kollektivtrafik som helhet, säger Stefan von
Below, vd på LLT, Luleå Lokaltrafik.
Förändringar rör om tillvaron. Det är ofta lättare
att blunda och inte låtsas om att de behövs.
Men när förändringen ändå sker runt om oss blir
vi hjälplöst strandsatta om vi blundar. LLT står
mitt i en sådan förändring.

Sveriges kollektivtrafik har sett ungefär likadan
ut i över 100 år. Tidtabeller, stationer och hållplatser
ligger där de ligger och har på sin höjd
justerats i kanten genom åren. Samtidigt som arbetsliv,
privatliv, vårt shoppingbeteende – och
våra resbehov förändras i en allt snabbare takt.
Någonstans på vägen krockar gammal struktur
med nya handlingsmönster.
– Vi måste se in i framtiden när det gäller kollektivtrafiken
och förbereda oss för att möta förändringarna,
säger Stefan von Below. Vi vill ju
behålla och utöka fördelarna med kollektiv trafik,
men det gör vi inte genom att göra som vi
alltid har gjort.
Om människor kan köra elbil ekonomiskt och
hållbart när de vill från och till den plats de vill,
de kan förmodligen också till och med läsa en
tidning eller arbeta under tiden bilen kör, vad
ska vi då med kollektivtrafiken till?

Att trafikera en sträcka som har fem kunder i
bussen men plats för 50-60 sittande är varken
ekonomiskt eller hållbart. Särskilt inte om andra
sträckor får lämna kunder vid hållplatsen för att
det är fullt. Det handlar inte om att bara ”lägga
ner”, den faktiska vinsten för en kommun att ha
en effektiv och hållbar kollektivtrafik finns väl
dokumenterad och då är det vinster i såväl kronor
som i miljön och yta för en kommun.
Genom att hitta andra lösningar som till exempel
anropsstyrd trafik, mindre förarlösa bussar
eller till och med elbilar optimerar man inte
bara bussen utan även ekonomin och miljön.

Det måste inte vara en ordinär busslinje ”som
det alltid varit” på varje sträcka, framtidens teknik
erbjuder många intressanta scenarion. BRT
till exempel, Bus Rapid Transit, ett bussystem
med hög medelhastighet, turtäthet och komfort.
De kallas ofta ”Superbussar”, är i första hand för
stadsmiljöer, men i till exempel Skåne finns ett
regionalt Superbuskoncept understött med finansiering
från nationella infrastrukturplanen.
– Vi vill ha en bra kollektivtrafik för alla, men
utvecklingen kräver långsiktiga investeringar
som i sin tur kräver stort mod av beslutsfattare
där kollektivtrafik prioriteras framför biltrafik.
Till exempel att sträckor och linjer med låg passagerartäthet
trafikeras med alternativa lösningar
från hur det ser ut idag, säger Stefan von
Below.
Förändringar rör om i tillvaron, med öppna
ögon kan det bli riktigt behagligt.