Nya högskolan blir navet i stadens kunskapsstråk

0
597

I ett centralt ånära läge i staden
med några minuters promenad
till tågstationen, trängs byggkranarna
för att uppföra
Mälardalens nya samlade högskolebyggnader.
Byggnader som
med en modern och nytänkande
arkitektur ska ge plats för kommande
studenter.
På Mälardalens högskola möts
människor som vill utveckla sig
själva och framtiden.

Totalt finns idag 15 000 studenter
som läser kurser och program inom
ekonomi, hälsa, teknik och
utbildning. En styrka för regionen är att
MDH finns på båda sidor om Mälaren
med campus i Eskilstuna och Västerås.
Forskning bedrivs inom alla utbildningsområden
och det sker internationellt
framstående forskning inom framtidens
energi och inbyggda system.
– Vårt nära samarbete med näringsliv
och offentlig sektor gör att vi på MDH
bidrar till att skapa fler arbetstillfällen
och en matchad kompetensförsörjning.
– Målet med det nya området är att
högskolan ska kännetecknas av en öppen
och modern studiemiljö med stora möjligheter
till samverkan. Samtidigt ska dagens
känsla av närhet och intimitet finnas
kvar. Eftersom det aktuella kvarteret ligger
i centrala Eskilstuna är det också viktigt
att den nya byggnaden utformas så
att den på ett positivt sätt bidrar till
stadskärnan, berättar Anna Gulyas, projektchef
Mälardalens högskola.

Sedan 2009 finns Samhällskontraktet
som handlar om att med gemensamma
krafter och resurser utveckla vår region.
Som ett nav i denna kraftsamling finns
högskolan, kommunerna och landstingen.
– Som parter i Samhällskontraktet är
vi eniga om att kompetensförsörjningen
är den enskilt viktigaste komponenten i
den regionala utvecklingen. Vi behöver
höja utbildningsnivån. Och här spelar
högskolan en nyckelroll som kompetensförsörjare
inom såväl skolans som vårdens
verksamheter. Studenter vid MDH ska få
jobb i vår region. Vi är därför stolta över
att kunna erbjuda studenter på högskolan
karriärutveckling från dag ett, säger Pär
Eriksson, kommundirektör Eskilstuna
kommun.
Att stärka bilden av Eskilstuna som en
kunskaps-, utbildnings- och innovationsstad
är en viktig del i Eskilstunas utveckling.
Den nya högskolan blir navet i kunskapsstaden
och del i ett viktigt stråk som
förbinder Nyfors med Munktellområdet.
Stråket kallas för Kunskapsstråket. För
närvarande pågår ett arbete med att utveckla
varierade stråk i staden.
Mats Hällnäs utvecklingschef, beskriver
fastighetsägare och kommunens gemensamma
tankar.
– Eskilstuna som kunskapsstad är öppen
och tillåtande. Staden präglas av en
mångfald av aktörer som tolererar, samverkar,
stöttar och därigenom stärker varandra.
Interaktion och möten står i fokus
menar han.
– En centralt belägen högskola, ett aktivt
näringsliv och engagerade människor
utvecklar staden. Kunskapsstråket ska
stödja detta, fortsätter Mats. I dag är
många av verksamheterna längs med till
exempel Drottninggatan ganska anonyma
och vi vill utveckla det här stråket för att
skapa aktiva och trygga kopplingar som
gör det möjligt för ett levande stadsliv
alla tider på dygnet och året.
– Vi vill skapa en mångfald av platser
och ge viktiga entréer till skolor, arbetsplatser
och offentliga verksamheter en utformning
som mötesplatser där gränsen
mellan det som sker i byggnaderna och
utanför suddas ut. Detta skapar liv i staden.

Den första etappen i den här utvecklingen
är just flytten av Högskolan. Nästa år
blir det en brygga vid Stasdsmuseikajen
och Stadsmuseet ska få fasadbelysning.
Om ytterligare något år ska Hamngatan
och Drottninggatan göras om och det pågår
en planering av ett nytt resecentrum.
– Platsen mellan nya Högskolan och
Stadsmuséet kan verkligen bli en plats för
aktivitet och stadsliv, säger Micke Lönngren
Destination Eskilstuna. En flexibel yta för
olika evenemang. Utställningsplats
med
konst och kultur i fokus. Plats för nyföretagande.
Det som var en baksida blir nu
vår gemensamma framsida.
Poängen är att hela kunskapsstråket
blir ett flexibelt stråk som skapar nya
möjligheter.