Nya hus i Skogsängen

0
414

Skogsängen byggdes på 60-talet
och idag bor här cirka 1 100 personer.
– I vårt dialogarbete med de
boende i Skogsängen har närheten
till centrum, Vilsta friluftsområde,
förskola, skola och
idrottsplatser bland annat lyfts
som kvaliteter. Men även
Skogsängsparken och de gröna
innergårdarna är viktiga att lyfta
fram, säger Vanessa Scheffler,
planarkitek.

I tidigare genomförd medborgardialog
fick de boende i Skogsängen också
tycka till om vilka ytor de kunde tänka
sig för framtida bostäder. Resultatet
blev underlag till en arkitekttävling som
AQ Arkitekter (numera Tyréns) vann med
förslaget ”Stadsmiljö i skogsbryn – nya
bostäder i Skogsängen”. Tävlingsförslaget
ligger nu som grund för det planprogram
som visar en helhetsbild för Skogsängens
utveckling. Skogsängen ska utvecklas
med cirka 300 nya bostäder i olika byggnadstyper
och fler förskole- och skolplatser.
Samtidigt kommer det kommunala
bostadsbolaget Eskilstuna kommunfastighet
AB att genomföra en allmän upprustning
av området. Eftersom Skogsängen
har en stor andel unga har kommunen
jobbat tillsammans med elever från
Skogsängsskolan. Eleverna har berättat
vad de tycker är viktigt i området.
– Fotbollsplanen är min favoritplats.
Den ger oss en plats att leka på och att ha
kul. Här är det roligt att leka med en kompis
eller att ha idrott, anser åttaåriga
Myriam.
Vi tror att hela processen med dess
olika insatser i slutändan leder till att
Skogsängen blir en mer sammanlänkad
stadsdel till övriga staden och en stadsdel
för alla.