Nya järnvägssatsningar kan ge Kristinehamn en lysande utveckling

0
75

Snabbare järnvägsförbindelser till
och från städer öppnar för regional
tillväxt. Så även den föreslagna
järnvägssträckning mellan
Kristinehamn–Örebro, som en
del av sträckan Stockholm–Oslo.

Stambanan går nu i en lång omväg runt
Kilsbergen. Den föreslagna järnvägen,
Nobelbanan, skulle dras raka vägen
mellan Örebro och Kristinehamn och ge
stora fördelar, inte minst för Kristinehamn
där restiderna till olika destinationer skulle
kortas avsevärt.
För ett par år sedan bildades bolaget Oslo-
Stockholm 2.55 AB. Bakom företaget står
Karlstad, Örebro och Västerås kommuner tillsammans
med Region Örebro, Region Värmland
samt Region Västmanland. Uppdraget är
att driva och samordna arbetet för en snabb
järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm,
med restid på högst tre timmar.

Regionalt ger detta i sin tur väsentligt
kortare restider mellan en rad orter: 27 minuter
mellan Kristinehamn och Örebro,
Västerås skulle nås på 56 minuter, Stockholm
en timme och 44 minuter, samt Oslo en timme
och 19 minuter.
– För Kristinehamn är den stora nyttan att
restiden till Örebro minskar markant, och att
arbetspendlingen mellan städerna därmed
kommer att öka väsentligt, säger Kalle
Alexandersson, som är planeringschef i
Kristinehamns kommun För närvarande tar
det 70-80 minuter till Örebro, vilket är längre
än vad som kan betraktas som smärtgräns
om man vill pendla. Dessutom är det så
trångt på spåren i dag att det inte går att bedriva
robust regional kollektivtrafik på befintlig
järnväg. Det finns i dag egentligen
inget utbud av regional pendlingstrafik med
tåg till Örebro.

Nyttoanalyser pekar på att Kristinehamn
är en av de två städer som skulle ha allra
mest nytta av förkortade restider mellan
Oslo och Stockholm. Analysen visar att
Kristinehamn i så fall får en större lokal bostads-
och arbetsmarknadsregion än både
Karlstad och Örebro, eftersom man geografiskt
når kortare restider åt flera håll.
Trafikverket har tagit fram en åtgärdsvalsstudie
som innebär att staten nu har antagit
målet att minska restiden till under tre timmar.
Lösningen är att rusta upp Mälarbanan
till dubbelspår, att bygga ny bana mellan
Örebro och Kristinehamn (Nobelbanan), rusta
upp Värmlandsbanan mellan Kristinehamn
och Arvika till dubbelspår, samt bygga en ny
bana väster om Arvika och in i Norge
(Gränsbanan) för att ansluta till Oslo. Enligt
Trafikverket är målet att vara klar 2040.
Bolaget Oslo Sthlm 2.55 AB driver frågan
om att de nya länkarna skulle kunna byggas
med privat finansiering för att i så fall kunna
bli klara en bit in på 2030-talet.
– När allt detta är färdigutbyggt kommer
Kristinehamn i ett helt nytt regionalt läge
som intressant bostadsort, säger Kalle
Alexandersson.