Nya stadsmiljöer Ett urval av pågående och planerade projekt i Norrköping

0
478

 

 

 

 

 

 

Kneippen
1. Hyresbostäder bygger cirka 50
hyresrätter i Kneippen.
2. I Kneippen bygger Hyresbostäder
cirka 40 hyresrätter i ett trygghetsboende.
Industrilandskapet
11. I Västgötebacken bygger HSB ett
70-tal bostadsrätter.
7, 8 & 9. Lundbergs bygger cirka 400
hyresrätter i Industrilandskapet.
10. ED Bygg bygger cirka 20 bostadsrätter
i Västgötebacken.
Klövern, Hyresbostäder och Studentbo
planerar för cirka 90 studentlägenheter
med förväntad byggstart 2018 längs
Kungsgatan i kvarteret Bommen. Det
planeras även för kontorslokaler och
kommersiella lokaler i det nya stadskvarteret.
Sandtorp
3. Norrevo bygger ny förskola i Sandtorp.
Inflyttning 2018.
Skarphagen
4. I Skarphagen bygger Norrevo ett
äldreboende med 160 lägenheter.
Såpkullen och Ektorp
5. Norrevo bygger 80 lägenheter i ett
äldreboende.
Norrköping vid Strömmen
12. Vid gamla busstationen bygger
HSB cirka 65 bostadsrätter.
13. Kärnhem bygger cirka 55 bostadsrätter.
14. På Strömsholmen byggs ett boutiquehotell
av Tjuren Projektpartner.
Byggstart planerad till våren 2018.
Hela området ses över och blir en välkomnande
oas för Norrköpingsborna
och stadens besökare med bland annat
en ny park.
16. På Nya Torget bygger Botrygg
cirka 40 bostadsrätter.
15. På parkeringen bakom förvaltningshuset
Rosen planerar Hyresbostäder
att bygga nytt bostads-och
kontorshus. Tanken är att det ska bli
cirka 70 lägenheter. Byggstart 2018.
Ljura
17 & 18. I Ljura bygger GG Bygg
cirka 75 äganderätter.
19. Conlega bygger cirka 25
bostadsrätter i Ljura.
Sandbyhov
23. Äldreboende byggs med cirka 55
lägenheter.
Åby
26. Riksbyggen bygger seniorboende
med cirka 50 bostadsrätter.
24 & 25. I Åby bygger Botrygg cirka
20 bostadsrätter.
Utanför kartan
27. I Tingstad bygger Nordic Care
Holding AB ett LSS-boende med cirka
10 hyresrätter.
22. I Rambodal bygger Hyresbostäder
cirka 55 hyresrätter.
Hageby
21. Rikshem bygger cirka 130 hyresrätter.
Björkalund
20. Hökerum bygger cirka 40 bostadsrätter.
Mer på gång från
Norrevo 2018-2019
›› Nya förskolor i Ektorp, Hageby,
Kimstad och Kättinge.
›› Ny Gymnasieskola i Bråvalla.
›› Nya särskilda boenden (LSS) i Fyrby,
Hallberga, Pryssgården och Vrinnevi.