Nya strategier ger utvecklingskraft till landsbygden

0
403

Landets kommuner arbetar
med olika koncept för att utveckla
landsbygden. I Varberg
har man bland annat valt att
arbeta med så kallade ortsutvecklingsstrategier,
som ska
ersätta gamla översiktsplaner,
och i dialog med bygdens befolkning
förenkla och få ett
samlat grepp om landsbygdsutvecklingen.

Det hela startar med att en arbetsgrupp
gör en byapromenad
genom orten. Med på promenaden
är utsedda representanter från
ortens byalag eller annan samhällsförening,
tjänstemän från kommunen,
samt två politiker. På det här sättet får
man en gemensam bild av orten.
Känslan för dess värdefulla platser, mötesplatser
och ortens viktiga funktioner.
Efter promenaden sammanställer arbetsgrupperna
ett underlag för en ortsanalys
som diskuteras tillsammans med
bygdens representanter. Vilka är styrkorna
och svagheterna? Hur ser utvecklingsmöjligheterna
ut, och vilka åtgärder
behöver prioriteras? Delaktighet
och samverkan är viktiga delar som
bättre tar till vara utvecklingskraften på
orten, än tidigare planeringsunderlag.
Därefter går strategin på remiss till
kommunen och antas av kommunfullmäktige.
I stort sett alla förvaltningar
kommer på det här sättet att involveras
i landsbygdsutvecklingen.
– Vi började i höstas med två orter av
sju, Hunnestad och Gödestad. Alla har
äldre översiktsplaner som inte aktualiserats
på länge, berättar Ulrika Rylin som är
landsbygdssamordnare på Näringslivsoch
destinationskontoret. Hennes uppdrag
är att samordna de frågor som berör
landsbygden och driva utvecklingsprocesser.
Dessutom bevakar Ulrika Rylin även
utvecklingsmedel via EU:s olika utvecklingsfonder.

De övriga fem orterna som ingår i
ortsutvecklingsstrategierna är Karl-Gustav,
Sibbarp, Derome, Himle och Valinge.
– Det finns en stark bygdegemenskap
på orterna. Man går inte till kommunen
bara för att till exempel anlägga ett motionsspår
eller arrangera en byamarknad.
Sådant klarar man själv. Det som diskuteras
i utvecklingssamtalen är större frågor
som exempelvis vatten och avlopp,
eller byggnation av mindre lägenheter för
att få en bostadsrotation, där äldre kan bo
kvar och ge plats åt barnfamiljer som vill
köpa hus, berättar Ulrika Rylin.