Nya universitetssjukhuset tar form

0
389

Fräscha lokaler och enkelrum är de
förändringar som syns. Bättre flöden
och nya arbetssätt är de osynliga.
Ny- och ombyggnadsprojektet på
Universitetssjukhuset i Linköping
beräknas stå färdigt år 2021.

Det är verkligen framtidens sjukhus som
vi nu bygger. Det är en fantastisk förnyelse,
som i grunden handlar om att vi tar ansvar
för en växande region, människors hälsa
och deras behov av modern och effektiv sjukvård,
säger Stefan Anskär, överläkare och projektansvarig
för vårdverksamheten i om- och
nybyggnationen av universitetssjukhuset.
Bygget startade år 2011 och beräknas stå
klart 2021. Då har sjukhuset fått 80 000 kvadratmeter
nya lokaler. Ytterligare 55 000 kvadratmeter
ska dessutom ha byggts om och renoverats.
Just nu pågår de sista stora projekten;
dels en genomgripande ombyggnad av sjukhusets
huvudblock, dels en helt ny byggnad för
all psykiatri och habilitering.

Skillnaden är stor
Njurmedicinska klinikens vårdavdelning är en
av de verksamheter som har flyttat in i sjukhusets
nybyggda delar och vårdenhetschefen
Clara Forthmeiier Westerdahl tycker att skillnaden
är stor, både för patienter och för personal.
– För oss var det verkligen ett lyft. Våra
gamla lokaler låg i sjukhusets äldsta, K-märkta
delar och var både slitna och tungjobbade. Patientrummen
var små och saknade toalett. Nu
har vi rena, fräscha lokaler med gott om utrymme,
säger hon.
På den nya avdelningen finns tolv vårdrum,
med egen toalett och dusch. Samtliga är enkelrum,
precis som alla vårdrum som byggs på
sjukhuset.
– Jag tänkte först att det kunde kännas trevligt
med rumsgrannar och att patienterna kanske
skulle känna sig ensamma i egna rum. Men
så är det inte alls. De trivs och uppskattar sina
rum, de sover bättre och kan när som helst ta
emot sina anhöriga. Det viktigaste är att det är
bra för patienterna, det är för deras skull vi
jobbar, säger Clara Forthmeiier Westerdahl.

Kortare avstånd
Ombyggnationerna handlar inte bara om nya
lokaler och enkelrum. Det handlar framförallt
om nya arbetssätt, en omstrukturering av all
verksamhet för att skapa bättre flöden och
bättre möjligheter till samverkan mellan avdelningarna.
Det är den största och viktigaste
förändringen, enligt Stefan Anskär.
Samtliga mottagningar finns nu i gatuplanet,
i publika mer lättillgängliga lokaler. Vårdavdelningarna
är placerade högre upp vilket
ger en lugnare miljö för inneliggande patienter.
– Vi har kunnat ta ett helhetsgrepp om sjukhuset.
Tidigare har verksamheterna varit utspridda
lite överallt. Nu är avdelningar med
gemensamma patientflöden placerade nära
varandra. All intensivvård är till exempel på
samma våningsplan som operation och förlossning.
Det innebär kortare avstånd vilket är
en fördel för alla, säger Stefan Anskär.
Han poängterar att det gigantiska projektet
som närmar sig målet har gått förvånansvärt
smidigt, utan större störningar i den dagliga
verksamheten.
– Vården med sina olika yrkesgrupper har i
nära samverkan med projektledning och byggare
varit involverade i hela processen. Det är
nog den viktigaste förklaringen till att det har
varit en så förhållandevis lugn resa, säger Stefan
Anskär.