NYKVARNS VÄG TILL ATT BLI SJÄLVSTÄNDIG KOMMUN

0
799
NYKVARNS VÄG TILL ATT BLI SJÄLVSTÄNDIG KOMMUNjpg

UNDER 90-TALET var det flera orter som bröt sig loss och blev egna kommuner. Frågan väcktes även inom Nykvarn där man såg flera fördelar med ett självständigt styre. En folkomröstning i frågan skedde i maj 1997 och i december samma år tog regeringen beslut.

NYKVARNS VÄG TILL ATT BLI SJÄLVSTÄNDIG KOMMUNjpgDen viktigaste anledningen till att bli egen kommun var att de som bor i Nykvarn själva fick bestämma över sitt område, säger Ulf Andersson som var initiativtagare till delningen. Södertäljes fullmäktige hade ett 60-tal ledamöter och bara några få av dem kom från Nykvarn, så vi upplevde att Nykvarns frågor inte prioriterades.

– Sedan upplevde vi att fler och fler tjänster drogs in från kom- mundelen och funktionerna flyt- tades till Södertälje. Centrum blev allt mer utarmat och underlaget för kommersiellt utbud minskade drastiskt. Vi insåg att dagbefolk- ningen behövde ökas för att ge un- derlag till detaljhandeln, så att man skulle slippa åka in till Södertälje för att köpa en burk färg eller hammare.

På nyårsaftonen 1998 fick Nykvarnsborna en extra anledning att fira. Klockringningen och nyårsskålen mar- kerade inte bara ett nytt år, utan också inträdet i en helt ny politisk era. Nykvarn hade blivit en egen kommun.

15 år som egen kommun

På frågan om vad Nykvarn har uppnått som varande en egen kommun, svarar Ulf Andersson:

– Vi har de demokratiska fördelar- na. De personer vi ser häromkring är de som man kan ställa till svars för hur kommunen sköts och drivs. Jag tycker att vi har en bra satsning på ungdomar, skolfrågorna har drivits väldigt aktivt och kommunen ger plats åt förenings- livet. Dessutom kämpar kommunen för att få tätare turer på Svealandsbanan, så att de som jobbar i Stockholm ska kunna bo härute.

– Något jag tycker är positivt är att vi har fått en väldigt fin vi-känsla bland de som bor här. Hela bostads- situationen tycker jag att man tagit ett bra grepp på i kommunhuset. Och nu ska vi äntligen få ett nytt modernt centrum med fler affärer och bostäder. Det är jag inte säker på att vi hade fått om vi varit kvar i Södertälje kommun. Nykvarn får ett levande centrum där människor rör sig, vilket skapar bra social kontroll och trygghet för de boende.