Nytt handelsområde vid E4:an ska bilda entré till Storstockholm

0
833

Ett nytt stort handelsområde och
verksamhetsområde, Botkyrka
Södra Porten, kommer de närmaste
åren att ta form. Området ska
bli en tydlig och attraktiv entré till
Stockholm, med ett nytt trafiksystem
som knyter samman kommunens
stadsdelar.

Handels- och företagsområdet Botkyrka
Södra Porten planeras att ligga invid
E4:an vid Eriksberg i norra
Botkyrka. Eriksberg är i dag ett område
med mindre verksamheter som lager, partihandel
och byggverksamhet. Närheten
till Alby, Hallunda, Norsborg, Fittja, flera
trafikleder samt kollektivtrafik, gör det
enkelt att besöka området och arbeta där.
400 000 kvadratmeter mark förbereds
för det nya området, som ska bli en attraktiv
handelsplats med såväl etablerade
butikskedjor som dagligvaruhandel och
mindre företag med lokal anknytning.
För att klara hela projektet har kommunen
bildat ett bolag – Botkyrka Södra
Porten AB – tillsammans med Skanska
för att få den expertis som behövs.
Botkyrka Södra Porten blir den första
stora handelsplatsen när man kommer söderifrån
på väg mot Stockholm, vilket ju
kommer att konkurrera med flera liknande
köpcentrum längre fram. Hur ser ni på
det? Frågan går till Krister Stralström, som
är styrelseordförande och kommunens representant
i Botkyrka Södra Porten AB.
– Botkyrka växer och ingår i den expanderande
storstadsregionen, så det här
blir själva porten in mot Stockholm – en
markering att man vid Botkyrka kommer
in i storstadsområdet. Och visst blir det
konkurrens med liknande handelsplatser
men vi arbetar för att få en egen profil
med fokus på smarta infrastrukturlösningar
och brett utbud. Vi hoppas ju att
många svänger av mot Botkyrka och att
kommuninvånarna får en naturlig lokal
mötes- och handelsplats här.
Läget är mycket strategiskt, menar
Krister Stralström. Inte minst med tanke
på närheten till Förbifart Stockholm om
ett antal år.
Men projektet kräver nya infrastruktursatsningar
när det gäller vägar. Dagens
trafiksystem klarar inte mer trafik, och
den nuvarande och hårt ansträngda
Hågelbyleden behöver avlastas. För att
marken ska bli byggbar måste den stabiliseras,
eftersom det är gammal sjöbotten
och tjocka lager lera. Här kommer bland
annat bergmassor från Skanskas arbete
med Förbifart Stockholm att användas för
att överlasta området och på det sättet stabilisera
marken.
I dag befinner man sig i uppstarten av
detaljplanefasen med arkitekter som ritar
på områdets utformning. Första byggstart
planeras till 2019, och hela området beräknas
vara klart till 2026.
Det gemensamma bolaget med Skanska
kommer så småningom att upplösas när marken
är såld till exploatörer och olika företag.
– Intresset bland företag att etablera
sig här är redan enormt stort, säger Krister
Stralström. Men vi vill exempelvis inte
kopiera Kungens kurva. Botkyrka Södra
Porten blir unik med en helt egen design
och karaktär.