Nytt liv vid Vikboplan

0
401

Kungsleden är nu väletablerade
i Östgötaregionen
med kontor i Norrköping.
Närmast på tur att utveckla
är kvarteret Oxelbergen vid
Vikboplan.

Kungsleden är ett av Sveriges större
börsnoterade fastighetsbolag.
Målet är att långsiktigt äga, aktivt
förvalta, förädla och utveckla kommersiella
lokaler av hög kvalitet. Fokus
är landets tillväxtregioner. Att
Norrköping hör dit råder det ingen
tvekan om, säger Tommy Svärd.
Han är marknadsområdeschef
med ansvar för Kungsledens fastigheter
i Nyköping, Linköping och
Norrköping. Han pekar på en rad
faktorer som starkt talar för regionen,
inte minst Norrköping.
– Det är redan i dag ett mycket strategiskt
läge i en av Sveriges största tillväxtregioner.
Och med Ostlänken blir
kopplingen till Stockholm och Mälardalen
ännu starkare. Så vi ser mycket
positivt på framtiden. Vi är definitivt
här för att stanna. Vi vill växa med
Norrköping, säger Tommy Svärd.
Det handlar främst om två större
kontorsfastigheter. Den ena, där
Kungsleden själva har sitt kontor,
är kvarteret Taktpinnen med SMHI
som dominerande hyresgäst. Det
andra är kvarteret Oxelbergen vid
Vikboplan. Här vill Kungsleden investera,
både i befintliga och nya
huskroppar och i omgivningen.
– Vi ser stora möjligheter för den
här sidan av Norrköping. Inte minst
det faktum att centrala staden kommer
at växa österut under de närmaste
åren. Och det i takt med att Inre
hamnen växer fram med många nya
bostäder. Vi vill därför göra området
mer inbjudande och trivsamt, förklarar
Tommy Svärd.

Fokus kommer fortsatt att vara
kontor men här kommer även andra
typer av lokaler att finnas tillängliga,
till exempel för utbildning.
– Vi ser framför oss en bredare
mix av verksamheter. Vårt mål som
vi beskriver i detaljplanen är att göra
våra byggnader och hela området
mer inbjudande för både hyresgäster
och besökare. Vi planerar bland annat
för ytor i bottenplan för café och
restaurang.
I omvandlingsprocessen ingår
även en del nya byggnader, dessutom
påbyggnad av befintliga.
– Vi startar med att utveckla en
befintlig byggnad som vi kommer att
ge en rejäl ansiktslyftning. Resultatet
blir toppmoderna, flexibla kontor.
Från cirka 250 till 900 kvm. Vi hoppas
komma igång redan under våren, avslutar
Tommy Svärd.