Nytt resecentrum – både bytespunkt och mötesplats

0
521

Planeringen och genomförandet
av ett nytt resecentrum pågår
för fullt – och kommer att pågå
under en lång tid.

Som en av de snabbast växande städerna
i Mälardalen krävs ett attraktivt
resecentrum som klarar av att
möta alla resenärer, men också en plats
som kan locka Eskilstunaborna att mötas,
äta och handla på. Prognoser visar att ju
fler invånare vi blir och ju bättre tågtrafiken
blir desto mer lockande blir det att
pendla och bostätta sig här.
– Tanken är att skapa platser som stimulerar
till möten, sociala aktiviteter och
uppehälle. Ett framtida resecentrum behöver
bättre möjlighet att byta mellan olika
transportslag, väntytor och fler lokaler för
service. Dagens ytor är för små med tanke
på alla resenärer, säger Petter Skarin projektledare
resecentrum.
Stationsområdets centrala läge blir också
en naturlig punkt för att länka samman
Nyfors och centrum genom tydligare,
tryggare och lekfulla stråk. Innan en större
ombyggnation är aktuell så planeras
och genomförs ett antal förbättringar löpande.
Fler centrala bostäder, ljus- och
konstsatsningar, nytt cykelgarage, fler arbets-
och studieplatser utomhus, ny pendlarbiljett,
fler avgångar, snabbare restider
i och med Citybanan i Stockholm och mer
pålitliga tåg för regionalt resande.
– Det är många delar som bidrar till
reseupplevelsen. Ett resecentrum ska vara
omhändertaget och tryggt menar Petter.

För att se på platsen som en helhet och
säkerställa att platsen är omhändertagen
har ett stationsråd tillsatts som en del i
resecentrumutvecklingen. I stationsrådet
sitter trafikverket, Jernhusen och kommunen
för att se till att inga frågor hamnar
mellan stolarna.
Till nästa sommar är utbyggnaden av
dubbelspår på en delsträcka på Svealandsbanan
färdig vilket skapar förutsättningar
att köra fler tåg, minska restid och öka
punktligheten. Från 2019-2021 sätts 33
nya moderna och snabbare tåg i trafik.