Nytt särskilt boende med dagverksamhet

0
366

Antalet äldre ökar i Varberg
och därmed även behovet av
platser i särskilt boende. Nu
planeras ett nytt särskilt boende
i östra delen av Varberg i
nära anslutning till sjukhuset,
där det även kommer att finnas
lokaler för dagverksamhet.

Det särskilda boendet får 60 platser
där miljön är anpassad för
personer med demenssjukdom.
Byggstart är planerad till hösten 2018
och invigning i början av 2020. Arkitektbyrån
D OFFICE i Göteborg, som specialiserat
sig på offentliga miljöer, har fått
uppdraget att rita det nya särskilda boendet.
– Så som planerna ser ut idag blir det
ett trevåningshus med lokaler för dagverksamhet,
tillagningskök och stora
aktivitetsrum på bottenplanet, berättar
arkitekten Julia Kodeda. Tanken med
aktivitetslokalerna, som ligger i anslutning
till huvudentrén, är att man ska
kunna samlas till olika aktiviteter, kalas
och högtider.

Varje våningsplan får tre boendeenheter,
som ligger i flyglar runt en atriumgård.
– Ambitionen är att det ska kännas
hemlikt, vi vill komma bort från den institutionella
känslan, säger Julia Kodeda.
Eftersom våningarna är samlade
kring atriumgården så slipper man
”återvändskorridorer”, vilket är bra för
personer med demenssjukdom som gärna
är i rörelse, och bra även för personalen
som därmed får översikt över enheterna.
Varje lägenhet har pentry och
badrum, och på varje boendeenhet finns
kök och vardagsrum.