OBOS ska ge nyanlända en nystart på Ängsladan

Permanenta hyresrättslägenheter för nyanlända byggs
på Ängsladan i Dalby, Lund. OBOS är byggherre, och
tillsammans med Botildenborg har man tagit fram en
handlingsplan för hur de nyanlända i Dalby kan integreras
både i samhället och på arbetsmarknaden.

Våren 2017 vann OBOS en markanvisningstävling att bygga bland annat ett 50-tal
hyresrätter på fastigheten Ängsladan i Dalby. En viktig del i projektet Ängsladan är
arbetet med integration, eftersom kommunen planerar att hyra ut hyresrätterna till
nyanlända.

– Ängsladan är minst sagt en milstolpe i vår organisation, säger projektutvecklare
Christina Norlander. Men det krävs mer än bara goda avsikter för
att driva igenom ett sånt här projekt – varför vi tog hjälp av Botildenborg
som har stor erfarenhet av att arbeta med integrationsfrågor i Malmö.

Under hösten 2017 har OBOS deltagit i flera workshops med temana integration,
självförvaltning och arbete. Dessa workshops mynnade ut i en handlingsplan för
2018, där målsättningen är att 50 % av alla nyinflyttade ska delta i någon aktivitet
under det första året i sin nya lägenhet.

– Välkomstdag och Odla Kompis är några av de specifika aktiviteter vi
kommer att genomföra, berättar Christina. Vi finansierar också en projektansökan
till kommunen för Växtplats Dalby. Vi tror att om man som nyanländ
får vänner och kommer in på arbetsmarknaden så är förutsättningarna
goda för att man ska känna sig som en del av samhället.

Bygglovet för Ängsladan godkändes i december 2017 och redan i juni 2018
påbörjas inflyttningen för de nyanlända. En utmaning när 54 hyresrätter ska
byggas, men fullt genomförbart för OBOS tack vare konceptet Start Living som
innebär att husen byggs i volymer i fabrik för att sedan sättas ihop på byggplatsen.

– Tack vare Start Living, ett gott samarbete med Lunds kommun och ett
stort engagemang bland våra medarbetare kunde detta genomföras,
konstaterar Christina. Nu är det otroligt viktigt för oss att vi ror projektet i
hamn och ser till att de nyanlända får en bra tillvaro på Ängsladan.