OM DU FUNDERAR PÅ ATT BYGGA- BOR DU I RÄTT KOMMUN

0
253

Skärmbild_042414_095406_AM

Politikerna i Halmstad har bestämt att det alltid ska finnas mark för 700 bostäder. Men sanningen är att just nu har vi byggklar mark för 2 000 bostäder. Och det ser bra ut i många år framöver. Halmstad kommer för lång tid att kunna erbjuda tomtmark runt om i kommunen för villor, bostadsrätter och hyresrätter till privatpersoner och aktörer på bostadsmarknaden.

Anledningen till satsningen på bostadsmark är stor efterfrågan. Halmstad är en tillväxtort som ökar sin befolkning med i genomsnitt 700 personer om året – och alla måste ju ha någonstans att bo. Därför är Halmstad en intressant och säker ort att investera i för stora och små byggaktörer. Kommunen är den största markägaren och den som styr var det får byggas. Därför är det viktigt att det finns planlagd mark för byggaktörerna. Och det finns det nu.

I maj blir det klart hur det nya bostadsområdet i Snöstorp kommer att utformas. Välritade och inspirerande arkitektförslag har kommit in till kommunen, och av dem ska en vinnare utses.

Ett annat exempel på nytt bostadsområde är Albinsro. Det är inte länge sedan området var obebyggd åkermark, men redan har de första familjerna flyttat in i sina nybyggda villor och bostadsrätter. Inom ett par år kommer det att finnas ett 50-tal villor, lika många rad/kedjehus och ungefär 90 lägenheter i flerfamiljshus i såväl bostads- som hyresrättsform, och inom fem år totalt 500 bostäder.

För att påskynda hela byggprocessen har Bygglov över disk införts. För enklare ärenden finns en drop in-tid, då de som söker bygglov är välkomna att träffa handläggarna på Rådhuset. Beslut ges senare samma dag eller dagen efter. Även andra tidstjuvar har tagits bort och uppföljning av tidsplaner har blivit bättre. När det gäller markansvisning så ska man som byggherre vara igång inom ett år, i annat fall tar kommunen tillbaka marken och säljer till någon annan.

Men det är inte bara bostäder som planeras och byggs i kommunen. Halmstads efterlängtade resecentrum håller sakta men säkert på att förverkligas. Efter etapp ett och regionbussterminalen är det nu dags för etapp två och stadsbussarna.

Fastighetsägaren Eurocommercial vill bygga ut köpcentrumet Eurostop och kommunen har snabbt mött upp med en detaljplan. Halmstad kan se fram emot en ny modern galleria med mer än dubbelt så många butiker.
Men även i Halmstads stadskärna rustar vi. Nya konstverk och en utvecklad Brogata är några av resultaten hittills för projektet Stadens hjärta. Nu fortsätter arbetet med att göra Halmstad city ännu trevligare att besöka, flanera och shoppa i.
Projektet Stadens hjärta syftar till att göra de centrala delarna av Halmstad mer levande. Det är en ambitiös satsning med hög målsättning. Vi siktar på att Halmstad city ska vinna titeln Årets stadskärna om ett till två år.
En attraktiv kommun måste ha ett attraktivt centrum, som flödar av liv och rörelse. Om allt detta kan du läsa i den här tidningen från Halmstad kommun.

Skärmbild_042414_095514_AM