Örebroporten Pågående projekt

0
254

Kulturkvarteret
Mitt i centrala staden, gränsande till Konserthuset,
uppförs just nu Kulturkvarteret,
en imponerande
signaturbyggnad, ritad av Wingårdhs
arkitektkontor. Här samlokaliseras Stadsbiblioteket
och Kulturskolan. Ambitionen är att hela
området, tillsammans med Konserthuset, ska utvecklas
till mångkulturell mötesplats för litteratur,
musik, teater, dansscen, konserter och restaurang.
Det breda innehållet är tänkt att beröra och
berika hela Örebroregionen.
Byggnaden på cirka 15 000 kvadratmeter
certifieras enligt Miljöbyggnad Silver 3.0.
Byggnaden beräknas stå klar januari 2021 med
invigning augusti 2021.
Kulturkvarteret ska vara en gränsöverskridande
mötesplats för skapande och konsumtion av
kulturella aktiviteter baserat på:
• Framtidsinriktad inspiration
• En likvärdig tillgång
• Ett oberoende av kön, ålder och
etnokulturell bakgrund
• Kreativa organisations- och samverkanslösningar

Skofabriken i Skebäck
I gamla fina lokaler med industrikänsla skapas
nu moderna kontorsmiljöer som snabbt kan anpassas
efter kommande hyresgästers behov och
önskemål. Lokalerna är ljusa och luftiga med
stora fönster och högt i tak. Läget intill det gamla
pappersbruksområdet kommer i takt med den
pågående stadsomvandlingen att bli mycket attraktivt.
Närheten till centrum, universitetssjukhuset
och universitetet bidrar också till attraktionskraften.
Även de goda parkeringsmöjligheterna
och omgivningarna med fina naturområden.
Uthyrning och inflyttning pågår.
Intresserad att etablera? Kontakta Örebroporten:
Erik Cederlöf, +46 70 618 26 54 eller
erik.cederlof@orebroporten.se

Conventum
Örebros välkända multianläggning för konferens,
kongress, mässa, konsert och nöje, förstärks nu
med en ny förbindelse mellan arenan och kongressdelen.
En väderskyddande cirka 55 meter
lång glasad gångtunnel kommer att stå klar under
vintern 2019/2020. Att kunna röra sig inomhus i
hela anläggningen blir en stor fördel. Anläggningen
blir på så sätt sammanhållen och mer
praktisk. Det innebär också att Conventum får en
enda gemensam entré, vilket även blir ett lyft rent
säkerhetsmässigt. Det ökar dessutom möjligheten
att kunna ta ännu fler stora arrangemang.