Oskarshamn är regionens jobbmotor

OSKARSHAMN HAR den näst lägsta
arbetslösheten i regionen och sysselsätter
flera tusen som pendlar in varje
dag. Nu är målet att öka den egna
befolkningen till 30 000 till år 2030.
– Vi är regionens jobbmotor med
fantastiskt näringsliv och högteknologisk
tillverkningsindustri. Det är
klart att vi gärna vill att de som pendlar
hit bestämmer sig för att bo här
permanent. Men vi välkomnar också
människor från andra landsdelar, säger
Mats Johansson, förvaltingschef
för Tillväxt- och näringslivskontoret i
Oskarshamns kommun.

Oskarshamn är en av de kommuner
som varit framgångsrika i att ta
emot många nyanlända de senaste
åren och kunnat integrera dem på arbetsmarknaden.
Tillsammans med regionchef
Magnus Franzén på bemanningsföretaget
Lernia och Arbetsförmedlingens sektionschef
i Oskarshamn Michal Ulatowski arbetade
Mats Johansson fram ett erbjudande. De
samverkande organisationerna kunde tillsammans
erbjuda en skräddarsydd rekryteringsutbildning
som motsvarade arbetskraftsbehovet
hos företaget som var med i
projektet.
– I vårt pilotprojekt plockade vi ut 40 personer
som hade den kompetens som efterfrågades.
Företaget gjorde själva anställningsintervjuer
och valde ut femton som passade
just deras rekryteringsprofil. I samråd med
företaget skräddarsydde vi en utbildning via
Arbetsförmedlingen som bland annat innehöll
svenskundervisning med fackspråk och
säkerhetsutbildning. Alla femton som påbörjade
utbildningen fick också anställning efter
en avklarad sjumånaders utbildningsinsats,
säger Mats Johansson.
Oskarshamns-modellen väckte intresse
från regeringen och arbetsmarknads- och
etableringsminister Ylva Johansson ville
veta hemligheten bakom modellen.
– Hemligheten är att jag, Magnus och
Michal har haft regelbundna, prestigelösa
möten där målet var klart uttalat – att lösa
rekryteringsutmaningarna och inte vakta
våra revir. Eftersom vi känner varandra och
fördjupade vår relation skapades den nödvändiga
tilliten som krävs för att kunna genomföra
ett sånt här projekt, säger Mats
Johansson.

Den andan vill Mats Johansson ska genomsyra
hela Oskarshamns kommun.
Ungdomsarbetslösheten i Oskarshamn är
riktigt låg och medelinkomsterna för ungdomar
är bland de högsta i landet. Den arbetslöshet
som finns, trots att det finns fler arbeten
än arbetsföra invånare, utgörs av människor
som står långt från arbetsmarknaden.
Oskarshamn har varit framgångsrika i att inkludera
även dem på arbetsmarknaden.
– Vi har en uppsökande modell där vi
kunnat erbjuda jobb till dem som står långt
från arbetsmarknaden. Hälften har kunnat
lämna en lång arbetslöshet och försörjningsstöd
bakom sig, säger Mats Johansson.
Nära samarbeten med målet att lösa upp
långvarigt utanförskap och se möjligheter i
stället för problem – det är Oskarshamnsmodellen
i ett nötskal. Det har också bidragit
till att Oskarshamn är en av få kommuner
i Sverige som har minskat de ekonomiska
klyftorna.
– Det kan ibland betyda att vi får tänja på
gränser och hitta nya vägar. Jag tror att en
stor framgångsfaktor är att vi har goda relationer
mellan olika verksamheter – och att vi
har roligt längs vägen, säger Mats Johansson.
Text: Cecilie Östby
Foto: Oskarshamns kommun