ÖstgötaHus – flexibilitet och omtanke

ÖstgötaHus affärsidé är att rita, sälja och bygga villor,
radhus och grupphus. Verksamheten har sin tyngdpunkt
i Östergötland med lokal tillverkning.

Vår vision är att ÖstgötaHus ska vara en i länet
erkänd leverantör av hus och villor samt ha ett rykte
att vara ett pålitligt, flexibelt och kvalitetsmedvetet
företag som ger kunden fördelar. Vi bygger kundanpassade
hus till samma pris som andra bygger
”kataloghus”. Välkommen att prova oss!