Östgötar kommer i rörelse genom unikt initiativ

SVERIGE ÄR ett av få länder i
Europa som saknar en nationell
strategi för fysisk aktivitet.
Samtidigt ökar stillasittandet,
inte minst bland barn och ungdomar.
Det är bakgrunden till
det unika initiativet Sätt
Östergötland i rörelse.nu.

– Vi tröttnade på att vänta på en
nationell strategi och tog därför
2017 beslut om en egen strategi
för Östergötland baserad på WHO:s strategi
för Europa. Syftet är helt enkelt att
fler östgötar ska bli fysiskt aktiva – i länets
samtliga delar, säger Matti Leijon,
folkhälsovetare på Region Östergötland
och nu projektledare för initiativet Sätt
Östergötland i rörelse.nu.
På webbplatsen med samma namn har
strategin fått liv. Här finns idag 6o goda exempel
på hur man kan arbeta för att främja
fysiska aktiviteter som initierats runt om i
Östergötland. Alla tänkta att inspirera andra
att följa efter, samtidigt som nya spännande
exempel fylls på efter hand.
– Stillasittande är ett växande folkhälsoproblem.
Aktuella siffror visar att utvecklingen
går åt helt fel håll. Hela 46 procent
av Sveriges befolkning har hälsofarligt låg
kondition. För 20 år sedan var den siffran
27 procent. En helt ny studie visar dessutom
att barn och ungdomar idrottar i allt
mindre omfattning.
– Något måste göras och här krävs det
verkligen samarbete. Ingen aktör kan lösa
det här själv. För långsiktig förändring
krävs systematiskt samarbete på bred front
i samhällets alla sektorer, säger Matti
Lejon och konstaterar att Östergötland
ändå
har kommit en bit på vägen och det genom
samarbete på regional nivå.

En viktig målsättning med strategin, som
sträcker sig till 2020, är att skapa nya rörelsenormer
runt om i samhället, på skolor,
arbetsplatser, inom sjukvården och så vidare.
Förhoppningen är givetvis att initiativet
ska uppmärksammas än mer även på
nationell nivå och få spridning till andra
delar av landet. För även regionala strategier
behövs för att kunna kraftsamla.
– På sikt har samhället inte råd att inte
satsa strategiskt och långsiktigt på att
främja folkhälsan. Det handlar inte bara
om fysiska aktiviteter och om vår hälsa.
Långsiktigt är det även en viktig fråga för
att skapa tillväxt, avslutar Matti Leijon.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Oskar Lürén