Ostlänken- Århundradets tillväxtchans

JUST NU PÅGÅR intensivt förberedande
arbete inför den tänkta
byggstarten 2022 av Ostlänken.
Den nya höghastighetsjärnvägen
– Sveriges just nu största infrastrukturprojekt
– blir på både
kort och lång sikt ett enormt tillväxtlyft
för regionen och berörda
kommuner utefter den 16 mil
långa sträckan.

– Det här är definitivt århundradets
tillväxtchans för den här
delen av landet. Vi ser redan nu,
mer än två år innan spaden för spåren är i
backen, att det börjar skapas affärsmöjligheter.
Det säger Charlotta Elliot, projektledare
på ESIC – East Sweden Infra Cluster.
Ett affärsnätverk inom Östsvenska
Handelskammaren som bildades 2014
med anledning av Ostlänken och det i
syfte att påverka och informera.
Charlotta Elliot betonar att Ostlänken
inte bara handlar om snabbare resande till
och från Stockholm, vilket självklart i sig
är viktigt. Drygt en timme till Stockholm
innebär en betydligt större
arbetsmarknad, vilket i sin
tur också öppnar upp för
nya boendemöjligheter.
Allt blir plötsligt så nära,
även för studier, besök och
nya upplevelser.

Men lika viktig som närheten
till Stockholm är
den expansion av alla slag
som blir resultat av de nya
spåren. Inte minst en omfattande stadsutveckling
med flera nya resecentrum, ny
infrastruktur, gator och vägar, nya stadsdelar,
55 000 nya bostäder, nya handelsplatser
och företagsområden.
– Det säger sig självt att Ostlänken i
förlängningen får mycket positiva konsekvenser
för näringslivet, affärer som redan
visar sig och som successivt kommer
att accelerera under hela byggperioden.
För att inte tala om när järnvägstrafiken är
i gång 2035, säger Charlotta Elliot.
Bara att bygga rälsen beräknas ge
minst 13 000 årsarbeten. Ostlänkens fem
nya resecentrum, varav ett i Norrköping
och Linköping, ger ytterligare 6 000 årsarbeten.
– Många av jobben kommer att utföras
av människor som inte är bosatta här idag
som vi självklart hoppas ska välja att
stanna kvar. Oavsett vad så kommer de att
leva och bo i regionen under byggtiden.
Allt det här sammantaget kommer givetvis
att innebära ett stort lyft för regionens
alla servicenäringar, detaljhandeln,
hotell och restauranger.

Den förväntade tillväxten
öppnar också för möjligheten
att få folk i arbete.
Redan idag saknas yrkesarbetare
av alla slag.
– Människor som idag
står utanför arbetsmarknaden,
till exempel nyanlända,
får nu chansen att genom omskolning
och validering av tidigare kunskaper bli
en viktig framtida resurs, säger Charlotta
Elliot.

En helt annan aspekt är det faktum att
regionens position, som ett av landets
bästa logistiklägen, förstärks. Här finns
flera hamnar och flygplatser, stambanan
och E4. Med Ostlänken på plats kommer
ännu mer gods att kunna köras på järnväg.
De nu förberedande projekten i
Norrköping innebär till exempel att det
blir ännu lättare och smidigare att flytta
över varor från tåg och lastbil till båt.
– Det ligger helt i linje med ambitionen
att utveckla logistikkedjan optimalt
och framförallt hållbart, både miljömässigt
och ekonomiskt. Bland annat genom
smart samverkan med koordinerade
transporter. Här kommer järnvägen att
spela en allt större roll. Det handlar ju i
grunden om att framtidssäkra vårt samhälle,
avslutar Charlotta Elliot.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Ostlänken och 123rf.com