På Ackis är arkitekturen livsviktig

Sjukhus är en plats för dramatiska skeenden i människors liv. Här
måste arkitekturen ge personalen förutsättningar för avancerad
behandling och värdig omvårdnad samtidigt som den ska stödja
patienternas tillfrisknande och hjälpa närstående att stötta sina
kära. Därför vilar utformningen av Ingång 100/101 på de senaste
rönen om hur vårdmiljöer bör planeras.

– Vi har jobbat i nära samarbete med
personal och tekniker för att skapa
bästa möjliga miljö för människorna
som ska vistas i den med patientens
upplevelse i fokus, säger Anna Maria
Ejdeholm, ansvarig arkitekt på White
som lett arbetet under större delen av
den närmare tio år långa processen
från idé till färdig byggnad.

Miljön vi är i påverkar oss, det är alla
överens om. Dagsljus för patienter och
personal har prioriterats – även i rum
med högspecialiserad vård, grönskande
terrasser som både personal och patienter
lätt kan nå, enkelrum som värnar
integriteten och samtidigt hindrar
smittspridning är några av de aspekter
som arkitekterna arbetat med och som
forskningen visat är viktiga.
– Arkitektur är inte pynt utan utformningen
av hela den miljö vi vistas
i, där teknik, funktion och estetik samordnas
till en helhet. Rätt gjord kan arkitekturen
bidra till snabbare tillfrisknande,
minskade smärtupplevelser och
förbättrad arbetsmiljö. Studier visar
också att planeringsprocessen kan
stödja verksamhetsutveckling och därmed
göra vården mer effektiv. I förlängningen
har detta förstås stor påverkan
på vårdkvalitet och ekonomi, säger
Anna Maria Ejdeholm.

Byggnadens naturliga material samspelar
för att skapa en lugn och trygg
omgivning där människor mår bra.
Här är ljuset och grönskan alltid närvarande.
Men trä, tegel och glas är inte
bara tidlöst vackra material de är också
långsiktigt hållbara, en förutsättning i
Ingång 100/101 som planerats för att
stå i närmare hundra år och som uppfyller
de många hållbarhetskrav som
ställs för Miljöbyggnad Guld.
– Inget vet vilken vård vi kommer
att behöva i framtiden. Därför har vi
skapat en gedigen byggnad som har en
struktur som tål förändringar. Men
framför allt har vi skapat en miljö som
gör människor gott. Och byggnader vi
trivs i kommer vi alltid att använda, säger
Anna Maria Ejdeholm.