PÅ TIO ÅR upplev Norrköpings förvandling

Norrköping innanför promenaderna har de senaste åren
fått en mängd nya bostäder, restauranger, hotell och
kontorslägenheter. Gamla rivningstomter har åter
bebyggts. Industrilandskapet vid Strömmens forsande
vatten har fått ett tillskott på hundratals nya bostäder
och många företag har flyttat in i de häftiga gamla
fabrikerna. De tio senaste åren har det byggts omkring
1 700 nya bostäder innanför promenaderna. Och utvecklingen
fortsätter. Fortfarande syns flera byggkranar
sväva över hustaken och fler väntas de kommande åren.

1. Lundbergs hyresrätter i
Spinnrocken stod klara 2014.
2. Systembolaget och Swedbank
flyttade in hos Lundbergs i
Tulpanen 2014.
3. I kvarteret Lyckan bor Transportsstyrelsen
i Lundbergs
lokaler sedan 2011.
4. Lägenheter till unga i kvarteret
Ankarstocken.
5. Botryggs bostadsrätter vid Nya
torget stod klara 2017.
Parkeringshuset vid Nya torget
öppnade portarna 2018.
6. Vårdboendet på Trädgårdsgatan
stod klart 2011.
7. Stadsradhus planeras i
kvarteret Ruddammen.
8. Comfort hotell har 182 rum och
var klart 2016.
9. Spinnhuset Fastighets AB
planerar för fler kontorslokaler
intill Comfort hotell.
10. Tingsrätten planeras få ny
placering vid Packhusrondellen.
11. Sverigehusets bostadsrätter i
Stenhuset stod klara 2011.
12. HSB:s bostadsrätter på
Saltängsgatan stod klara 2013.
13. Botrygg har bostadsrätter och
fyra radhus vid gamla
busstationen, klara 2016.
HSB:s bostadsrätter vid gamla
busstation var inflyttningsklara
2018/2019. Även Kärnhems
bostadsrätter vid gamla
busstation var klara 2019.
14. Mitt emot resecentrum finns
planer på ett nytt hotell.
15. Botryggs bostads- och
hyresrätter i Krogen stod klara
2015/2016.
16. Universitetet håller till i
nybyggda lokaler söder om
Strömmen sedan 2014/2015.
17. Kopparhusen fylls med
lägenheter, studentlägenheter,
kontor och restaurang.
18. Skanska bygger hyresrätter och
äldreboende på Kvarntorget.
19. Prisbelönta Katscha har 25
bostadsrätter och blev klart
2014.
20. Lundbergs hyresrätter i
Kvarnbacken stod klara under
2019.
21. 100 studentbostäder i Klockan
stod klara 2015.
22. 56 studentbostäder hos Dalkarlen
var inflyttningsklara 2016.
23. Byggplaner finns i Sista supen
vid Skvallertorget.
24. 2019 flyttade Mocca Deli och
de första boendena in i Trehörningen.
Samma år stod
HSB-lägenheter i Mjölnaren
klara. Parkeringshuset Vårdtornet
stod klart 2017. Fin lekpark
byggdes i området 2018.
25. Kvarteret Garvaren har fått 48
bostadsrätter genom Botrygg
under 2019.
26. Vid spången på Sandgatan
stod 25 bostadsrätter klara
2016.
27. Länsförsäkringar flyttade in i
Magnentus tower som stod
klart 2017.
28. Nybyggnation på Gamla
Rådstugugatan planeras.
29. 2012 invigdes Tullhusbron till
Strömsholmen.
30. 2012 invigdes Campusbron.
31. Ny brygga utanför Tullhuset
blev klar under året.

STÖRRE OMBYGGNAD
ELLER TILLBYGGNAD
32. Kyrkan på Skomakaregatan
förvandlades till bostadsrätter
2014/2015.
33. Castellum byggde om Spiran
för kontor och butiker 2018.
34. Efter en totalrenovering stod
Magnentus building färdig i
april 2013.
35. Magnentus har utvecklat
Hospitalsgatan med hotell,
spa, butiker, restauranger och
parkeringshus.
36. Stadsvakten byggdes om till
ett hotell 2014.
37. Lundbergs förvandlar Torget 6
till hyresrätter.
38. Scandic Strömmen fick 74 nya
hotellrum, spa, bar och
restaurang 2019.
39. 43 bostadsrätter i kvarteret
Kroken stod klara 2009.
40. Yllefabriken förvandlades till
hyres- och bostadsrätter,
kontor och konstgalleri/
museum under 2018/2019.
41. Universitetets Kåkenhus
byggdes om och till 2008/2009.
42. Visualiseringscenter stod klart
runt 2010.
43. Klövern byggde om huset där
Cnema nu ligger 2010.
44. Strömparken byggdes om
2013 och blev en uppskattad
pärla i staden.
45. 2015 renoverades Hörsalsparken.
46. Tullhuset görs om till
restaurang.
47. Lantmännens kontor har
omvandlats till bostäder.
48. Strykbrädan omvandlades till
kontor 2011.