PÅ UPPDRAG I HAMNEN OCH RUNT HELA VÄRLDEN

0
341

ETT AKTUELLT UPPDRAG just nu för konsultföretaget
Kadesjös gäller ett större projekt på hemmaplan i Mälardalen
– förnyelsen av Västerås och Köpings hamnar.

Våra uppdrag är minst sagt varierande,
säger vd Birgitta Lindblad.
Det kan handla om allt från bostäder
och kontor, till komplexa processanläggningar
som gruvor och kraftverk,
både i Sverige och runt om i världen.
Efter att ha verkat i Västerås som
heltäckande konsultföretag inom
bygg- och VVS-projektering sedan
1945, är det väl inte direkt förvånande
att Kadesjös skaffat sig en marknadsledande
roll i Mälardalen. Inte heller
att en hel del av uppdragen är kopplade
till näringslivet i Västerås.
– Vi är väldigt glada att ha fått förtroendet
att medverka i den stora omvandlingen
av hamnarna här i Västerås
och i Köping, säger Birgitta Lindblad.

BAKGRUNDEN ÄR att Södertälje
sluss ska byggas om och att hamnarna
i Mälaren därmed ska kunna ta emot
större fartyg. Det innebär att de måste
anpassas och rustas upp med nya ytor,
nya byggnader och ny logistik.
Hamnområdena i Västerås och
Köping kommer att anpassas för det
större tonnaget som kommer att angöra
hamnarna. Detta innebär att hamnytor
måste ses över avseende bärförmåga
och dagvattenhantering. Kajkonstruktionerna
måste renoveras och förstärkas.
Nya magasins- och förrådsbyggnader,
kontor och verkstäder kommer
också att krävas.
– Vår del är att som byggprojekteringsansvariga
för hamnomvandlingen
ta fram erforderliga handlingar för
bygg- och VVS-konstruktioner förklarar
Anders Lindén, som är uppdragsansvarig
på Kadesjös.

TROTS ATT DET handlar om en stor
infrastrukturförändring av hela hamnverksamheten
är byggnaderna i sig
inte direkt komplicerade. Utmaningen
är istället, som Anders Lindén påpekar,
att skapa förutsättningar så att
hamnverksamheten kan rulla på precis
som vanligt. Ett arbete som beräknas
pågå till år 2022.
Samtidigt pågår arbetet med slussen
i Södertälje som i Sjöfartsverkets
regi får en helt ny konstruktion. Även
här är Kadesjös involverade.
– Vi bidrar med teknisk support
omfattande betong- och stålkonstruktioner
samt rörliga broar och för själva
slussfunktionen säger Per Söderberg,
uppdragsansvarig hos Kadesjös. Det
är ju inte så ofta som det byggs en ny
kommersiell sluss. Det är snart 100 år
sen senast. Så det känns som ett prestigefyllt
och spännande uppdrag, avslutar
Birgitta Lindblad.

Fakta Kadesjös:
Är ett heltäckande konsultföretag inom
bygg- och VVS-projektering med säte i
Västerås. Uppdragen varierar, från bostäder
och kontor till komplicerade
processbyggnader – både i Sverige
och utomlands. Bland återkommande
kunder finns till exempel ABB,
Mälarenergi, LKAB, Fortum och
Boliden. Under 2015 firades företagets
70-årsjubileum!