PARK MED PLATS FÖR…

0
438


RÅBYPLAN BLIR en ny och
modern aktivitetspark för alla
generationer.
– Här kommer det att finnas
utrymme för en aktiv och
stimulerande fritid för alla,
säger Hannah Rydstedt, chef
för Kultur- och fritidskontoret
i Upplands-Bro kommun.

ångt ifrån alla som tycker om att
röra på sig vill delta i organiserade
sportaktiviteter. Men det har framkommit
i medborgardialog att det finns
ett stort önskemål om en aktivitetspark
där man både har möjlighet till kravlös
rörelse och till kreativitet. Råbyplan ligger
strategiskt till vid simhallen och kommer
dessutom att kunna kunna vara en
tillgång för Broskolan,
Finnstaskolan,
Råbyskolan
och närliggande förskolor.
– Både skolan och olika föreningar
kan använda parken för idrott och hälsofrämjande
aktiviteter, säger Hannah Rydstedt.
Idéskisserna till aktivitetsparken är
som en dröm för alla som är sugna att
röra på sig; klätterväggar, basketplan, balansutrustning,
utegym och konstgräs
med plats för spontanfotboll.
Men det stannar inte där. Parken ska
också förses med en utomhusscen där
man kan ordna arrangemang med till
exempel spoken-word, teater eller
konserter. Här är det bara
kreativiteten som sätter gränser.
Och den som har lust
att ordna en pick-nick, sola
eller bara hänga ska också ha
möjlighet att göra det.
– Parken blir generationsöverskridande
så att alla i Bro kan trivas och umgås.
När människor vistas i området och är på
väg till eller från en aktivitet skapar det
en trygghet i området, säger Hannah
Rydstedt.

Både i medborgardialog och i föreningslivet
är det många som har engagerat
sig för aktivitetsparken och bidragit med
idéer och tankar på hur den ska utformas.
Från skolorna i anslutning till Råbyplan
är responsen mycket positiv. Nu kommer
det att finnas möjlighet att använda parken
för det icke-formella lärandet.
– Råbyplan är redan en samlingsplats,
men inte särskilt stimulerande. Aktivitetsparken
som ska byggas under hösten
kommer att bli ett lyft för hela Bro och
kommer förhoppningsvis också locka
fler från andra kommuner som vill använda
den. Det är bra för orten att flödet
av människor ökar och att få in ny energi,
säger Hannah Rydstedt.