Parkera tryggt och säkert

0
389

Trygga parkeringsplatser
som är lätta att hitta ger
möjlighet att snabbt och
smidigt parkera fordonet,
enkelt att betala och sedan
utföra sina ärenden eller
fortsätta sin resa med
kollektivtrafik.

– Det är grundtanken i vårt nu pågående
utvecklingsarbete. Det långsiktiga
målet i alla våra anläggningar är att
samtliga parkeringsplatser ska nyttjas
optimalt under hela dygnet, säger
Göran Jäverbrink, vd för Mölndals
Parkerings AB, ett helägt kommunalt
bolag inom Mölndals stad.
Han berättar att solcellsdrivna betalautomater
med senaste teknik för
enkel hantering nu fortsätter att installeras
på bolagets parkeringsanläggningar
runt om i kommunen. Den
stora fördelen är miljöaspekten. De
nya betalautomaterna behöver ingen
el, som Göran Jäverbrink påpekar.

Den stora trenden är annars telefonbetalning
där Mölndals Parkerings
AB har tre leverantörer, SMS Park,
Easy Park och Parkering Göteborg.
– Möjligheten att smidigt betala
med mobilen har bokstavligen exploderat,
från 15 till nästan 50 procent av
alla betalningar på bara drygt ett år.
Och den trenden ser ut att fortsätta säger
Göran Jäverbrink.
Av naturliga skäl har Mölndals
Parkerings AB stort fokus på innerstaden
och Mölndals centrala delar.
Här gäller det att utifrån rådande förhållanden
skapa bästa möjliga parkeringsservice
under hela byggtiden.
Inte minst att ge klar och tydlig information.
– Strategin är att korttidsparkering bör
ske i närhet av innerstaden och att där få
rörelse och därmed större tillgänglighet.
Primärt är det P-huset Tempelgatan/
Storgatan tillsammans med markparkeringen
vid Tempelgatan och Broplatsen
som gäller.
För de som ska ställa bilen längre
tid än bara ett par timmar, eller för de
som arbetar i Mölndals innerstad,
finns andra alternativ på gångavstånd
till innerstaden, till exempel vid
Aktiviteten, nära kyrkan.

Grundtanken är som sagt att alla
parkeringsplatser ska nyttjas optimalt
under hela dygnet. I praktiken är det
fråga om ett samnyttjande av p-platser.
Den möjligheten studeras och
planeras för såväl Mölndals innerstad
som den nya stadsdelen i Forsåker på
andra sidan E6.
– När Mölndal Galleria invigs i
september får innerstaden ytterligare
1 000 parkeringsplatser. Totalt blir det
då 1 850 platser, varav Gallerian och
SCA-huset tillsammans har 1 250.
Det är ett bra exempel på samnyttjande
mellan besökare, boende och de
som arbetar i innerstaden. Det innebär
att ingen har sin egen parkeringsplats.
Men som Göran Jäverbrink poängterar,
parkering handlar ju inte bara
om tillgänglighet och möjligheten att
snabbt hitta en plats där man kan ställa
sin bil.
Bra ljussättning och öppna ytor är
avgörande faktorer för att skapa trygga
och säkra miljöer. Det är viktigt för
alla att man tryggt kan parkera sin bil,
i synnerhet kvälls- och nattetid. Av
den anledningen låser vi p-huset
Tempelgatan nattetid, avslutar Göran
Jäverbrink.