Parkera tryggt och säkert

0
388

Trygga parkeringsplatser
som är lätta att hitta ger
möjlighet att snabbt och
smidigt parkera fordonet,
enkelt att betala och sedan
utföra sina ärenden eller
fortsätta sin resa med
kollektivtrafik.

– Det är grundtanken i vårt nu pågående
utvecklingsarbete. Det långsiktiga
målet för alla våra anläggningar är
att samtliga parkeringsplatser ska nyttjas
optimalt under hela dygnet, säger
Göran Jäverbrink, vd för Mölndals
Parkerings AB, ett helägt kommunalt
bolag inom Mölndals stad.
Han berättar att solcellsdrivna betalautomater,
med senaste teknik för
enkel hantering nu fortsätter att installeras
på bolagets parkeringsanläggningar
runt om i kommunen. Den stora
fördelen är givetvis miljöaspekten.
De nya betalautomaterna kräver ingen
el, som Göran Jäverbrink påpekar.

Den stora trenden är annars telefonbetalning
där Mölndals Parkerings
AB har tre leverantörer, SMS Park,
Easy Park och Parkering Göteborg.
– Möjligheten att smidigt betala
med mobilen har bokstavligen exploderat
och andelen av de betalningar
som görs vid korttidsparkering ligger
nu på 70%. Vi ser en fortsatt ökning
av betalning med mobilen.
Av naturliga skäl har Mölndals
Parkerings AB stort fokus på innerstaden
och Mölndals centrala delar.
Här gäller det att utifrån rådande förhållanden
skapa bästa möjliga parkeringsservice
under hela byggtiden.
Inte minst att ge klar och tydlig information.
I nya Galleriagaraget, som öppnar
27 september, installeras ny parkeringsteknik.
Utöver de populära telefonbetalningstjänsterna
kommer nya
betalsätt att introduceras. Bland annat
blir det efterskottsbetalning i biljettautomaterna
där du enkelt fyller i ditt
registreringsnummer och betalar din
parkeringsavgift. För att underlätta
för våra kunder kommer parkeringsinformationssystem
att visa var det
finns lediga p-platser.
Korttidsparkering ska kunna göras i
närhet av innerstaden och att där få rörelse
och därmed större tillgänglighet.
Primärt är det P-huset Tempelgatan/
Storgatan, Mölndals Galleria tillsammans
med markparkeringen vid Tempelgatan
och Broplatsen som gäller.
För de som ska ställa bilen längre
tid än bara ett par timmar, eller för de
som arbetar i Mölndals innerstad
finns andra alternativ på gångavstånd
till innerstaden, till exempel vid
Aktiviteten, nära kyrkan.

Grundtanken är som sagt att alla
parkeringsplatser ska nyttjas optimalt
under hela dygnet. I praktiken är det
fråga om ett samnyttjande av p-platser.
Den möjligheten studeras och
planeras för såväl Mölndals innerstad
som den nya stadsdelen i Forsåker på
andra sidan E6.
Men, som Göran Jäverbrink poängterar,
parkering handlar ju inte
bara om tillgänglighet och möjligheten
att snabbt hitta en plats där man
kan ställa sin bil.
– Bra ljussättning och öppna ytor
är avgörande faktorer för att skapa
trygga och säkra miljöer. Det är viktigt
för alla att man tryggt kan parkera
sin bil, i synnerhet kvälls- och nattetid.
Av den anledningen låser vi phuset
Tempelgatan nattetid, avslutar
Göran Jäverbrink.