Parkera tryggt och säkert

0
365

Mölndals Parkerings ABTrygga parkeringsplatser
som är lätta att hitta ger
möjlighet att enkelt parkera
fordonet och utföra sina
ärenden eller fortsätta sin
resa med kollektivtrafik.

– Just nu har vi stort fokus på att parkeringar
ska finnas tillgängliga under
ombyggnaden av innerstaden. Det är
för övrigt i och kring Mölndals centrala
delar som vi har våra största parkeringsanläggningar.
Det säger Göran Jäverbrink, vd för
Mölndals Parkerings AB, ett helägt
kommunalt bolag inom Mölndals Stad.
– Vi gör allt vi kan för att utifrån rådande
förhållanden skapa bästa möjliga
parkeringsservice under hela byggtiden.
Här är inte minst information väldigt
viktigt, betonar Göran Jäverbrink.
– Vår strategi är att korttidsparkering,
för dem som ska handla, bör ske i
närhet av innerstaden och att där få rörelse
och därmed större tillgänglighet.
Primärt är det P-huset Tempelgatan/
Storgatan tillsammans med markparkeringen
vid Tempelgatan som gäller.

För de som ska ställa bilen längre
tid än bara ett par timmar, för de som
arbetar i Mölndals innerstad, finns
andra alternativ på gångavstånd till
innerstaden, till exempel vid Aktiviteten,
nära kyrkan.
Grundtanken långsiktigt, inte bara
i innerstaden utan det gäller alla
Mölndals Parkerings AB:s parkeringsanläggningar,
är att alla parkeringsplatser
ska nyttjas optimalt under
hela dygnet.
I praktiken är det fråga om ett samnyttjande
av p-platser. Den möjligheten
studeras och planeras inför förnyelsen
av såväl Mölndals innerstad
som den nya stadsdelen i Forsåker på
andra sidan E6.
– Totalt kommer vi att ansvara för
1 850 parkeringsplatser i nya innerstaden,
varav Gallerian och SCAhuset
tillsammans har 1 250. Här planerar
vi för ett samnyttjande av pplatser
mellan besökare, boende och
de som arbetar i innerstaden. Det
innebär att ingen har sin egen parkeringsplats.

Tanken är att ta fram en liknande
hållbar lösning för Forsåker, där de
boende och de som arbetar i området
nyttjar samma parkeringsanläggningar.
Totalt räknar Mölndals Parkering
med minst 2 500 parkeringsplatser i
Forsåkersområdet, beroende på hur
man bygger.
Men parkering handlar ju inte bara
om tillgänglighet och möjligheten att
hitta en plats där man kan ställa sin
bil för kortare eller längre tid. En viktig
aspekt i sammanhanget är naturligtvis
övervakning och skötsel av de
olika anläggningarna. Något som
också ligger på Mölndals Parkerings
bord att ansvara för.
– Vi arbetar mycket med just de
frågorna. Bra ljussättning och öppna
Mpabytor är avgörande faktorer för att skapa
trygga och säkra miljöer. Det är
viktigt för alla att man tryggt kan parkera
sin bil, i synnerhet kvälls- och
nattetid. Vi kommer att låsa p-huset
Tempelgatan nattetid efter installation
av låsbar grind, avslutar Göran
Jäverbrink.